Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
525 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-29 13:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
597.6+595.22(478) (1)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (121)
Articulata (287)
SM ISO690:2012
MIRON, Liviu Dan, ERHAN, Dumitru, COZARI, Tudor. Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2020, nr. 1(9), pp. 60-63. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.60-63
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova

Structure of the helminth fauna (trematoda) of Rana ridibunda species (Amphibia, Anura) in the central area of the Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v9i1.60-63
CZU: 597.6+595.22(478)

Pag. 60-63

Miron Liviu Dan1, Erhan Dumitru2, Cozari Tudor2
 
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2020


Rezumat

Rezultatele investigațiilor parazitologice relevă unele aspecte ale trematodofaunei a speciei Rana ridibunda (Amphibia). Analizei parazitologice au fost supuși 65 indivizi, dintre care 35 de indivizi maturi și 30 de larve. În rezultatul cercetărilor au fost depistate 5 specii de trematode (Opisthioglyphe ranae, Prosotocus confusus, Cephalogonimus retusus, Pleorugenoides medians, Diplodiscus subclavatus) ce aparțin la 5 genuri (Opisthioglyphe, Prosotocus, Cephalogonimus, Pleorugenoides, Diplodiscus), 5 familii (Plagiorchiidae, Lecithodendriidae, Cephalogonimidae, Lecithodendriidae, Diplodiscidae) și 2 ordine (Plagiorchiida și Echinostomatida), numai la formele mature.

The results of the parasitologic study revealed some pecualiarities of trematoda fauna of Rana ridibunda (Amphibia) species. The parasitological research covered 65 individuals, including 35 adult and 30 larval exemplars. The investigation allowed identifying 5 species of trematodas (Opisthioglyphe ranae, Prosotocus confusus, Cephalogonimus retusus, Pleorugenoides medians, Diplodiscus subclavatus) belonging to 5 genus (Opisthioglyphe, Prosotocus, Cephalogonimus, Pleorugenoides, Diplodiscus), 5 families (Plagiorchiidae, Lecithodendriidae, Cephalogonimidae, Lecithodendriidae, Diplodiscidae) and 2 orders (Plagiorchiida și Echinostomatida), attributed only to adult exemplars.

Cuvinte-cheie
Rana ridibunda (Amphibia), trematode, forme adulte, forme larvare, bazin acvatic,

Rana ridibunda (Amphibia), Trematoda, adult exemplars, larval exemplars, water reservoir