Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
543 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-14 10:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
591.16:597.6(478) (2)
Fiziologie animală (50)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (121)
SM ISO690:2012
GHERASIM, Elena, COZARI, Tudor, PLOP, Larisa. Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2020, nr. 1(9), pp. 53-59. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.53-59
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova

Reproduction and reproductive behavior of females Pelophylax esculenta complex (Amphibia) in the conditions of the Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v9i1.53-59
CZU: 591.16:597.6(478)

Pag. 53-59

Gherasim Elena1, Cozari Tudor12, Plop Larisa3
 
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2020


Rezumat

Această lucrare științifică reflectă un studiu detaliat al reproducerii și comportamentului nupțial al femelelor din complexul Pelophylax esculenta (Pelophylax ridibundus, Pelophylax lessonae, Pelophylax esculentus) din ecosistemele naturale și antropizate din zona Centru a Republicii Moldova. Acest studiu a fost finalizat cu elucidarea unor particularități biologice și ecologice importante, referitoare la ritmul de sosire a femelelor în stațiile de reproducție și a participării lor în procesul de împerechere și de ovopozitare. Acestea și alte particularități de reproducere a femelelor reprezintă, de fapt, o componentă indispensabilă a unui mecanism ecologic și etologic original mai amplu, care s-a format pe parcursul evoluției în scopul de a asigura un nivel înalt al succesului reproducător și, în același timp, pentru a soluționa anumite aspecte conflictuale care apar în rezultatul concurenței interspecifice a amfibienilor pentru stațiile de reproducere.

This scientific paper reflects a detailed study of the reproduction and nuptial behavior of amphibian females of the Pelohylax esculenta complex (Pelohylax ridibundus, Pelohylax. lessonae, Pelohylax esculentus) from the natural and anthropized ecosystems in the Center Area of the Republic of Moldova. This study has been finalized with the elucidation of very important biological and ecological particularities, regarding to the pace of arrival of the females in the breeding stations and their participation in the mating and ovopositation process. These particularities features of females represent, in fact, an indispensable component of a more ample original ecological and ethological mechanism, what was formed during evolution in the order to ensure a high level of reproductive success, at the same time, to solution some conflictual aspects that arise as a result of the interspecific competition of amphibians for breeding stations.

Cuvinte-cheie
complexul Pelophylax esculenta, femele, reproducere și comportamentul reproductiv, Republica Moldova.,

Pelohylax esculenta complex, Females, reproduction and reproductive behavior, Republic of Moldova