Collagen/hydroxyapatite composite materials: a regenerative platform versus drug delivery system
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
589 30
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-05 18:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
546:616 (1)
Chimie anorganică (394)
Patologie. Medicină clinică (6025)
SM ISO690:2012
FICAI, Denisa, ALBU, Madalina Georgiana, CRISTESCU, Ioan, FICAI, Anton Anton, ANDRONESCU, Ecaterina. Collagen/hydroxyapatite composite materials: a regenerative platform versus drug delivery system. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2020, nr. 1(9), pp. 44-52. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.44-52
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Collagen/hydroxyapatite composite materials: a regenerative platform versus drug delivery system

Materiale compozite colagen / hidroxiapatită: o platformă regenerativă versus sistem de livrare a medicamentelor

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v9i1.44-52
CZU: 546:616

Pag. 44-52

Ficai Denisa1, Albu Madalina Georgiana2, Cristescu Ioan3, Ficai Anton Anton1, Andronescu Ecaterina1
 
1 University Politehnica of Bucharest,
2 National Research and Development Institute for Textile and Leather,
3 Clinical Emergency Hospital of Bucharest
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2020


Rezumat

The current review is intending to highlight the main advances in the field of collagen/hydroxyapatite (COLL/HA) composite materials as regenerative supports in bone tissue engineering but also as a platform for the delivery of different biological active agents with curative application. Basically, the review will highlight the most important synthesis routes as well as parameters able to tailor the characteristics of the COLL/HA composite materials as well as the most important achievements in the field of drug delivery systems based on COLL/HA using various classes of biologically active agents with different activity.

Lucrarea de faƫă evidențiază principalele progrese în domeniul materialelor compozite pe bază de colagen si hidroxiapatită (COLL / HA) ca suporturi regenerative în ingineria țesuturilor osoase, dar și ca platformă pentru livrarea diferiților agenți biologic activi cu aplicare curativă. Practic, lucrarea evidențiază cele mai importante rute de sinteză, precum și parametrii capabili să inducă caracteristicile materialelor compozite COLL / HA, precum și cele mai importante realizări în domeniul sistemelor de administrare a medicamentelor bazate pe COLL / HA utilizând diverse clase de agenți biologic activi cu activitate diferită.

Cuvinte-cheie
composite grafts drug delivery systems material processing and design bone cancer,

materiale compozite de tipul, C, O, L, L/, H, A sisteme cu eliberare controlata proiectarea si procesarea materialelor cancer osos