Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
507 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-09 16:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
594.1+594.3(478) (1)
Mollusca. Moluşte. Brachiopoda (19)
SM ISO690:2012
COADĂ, Viorica, ŢÎGANAȘ, Ana, GÎŢU, Ana. Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2020, nr. 1(9), pp. 24-29. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.24-29
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova

Invasive species in the malacofauna aquatic (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) of the Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v9i1.24-29
CZU: 594.1+594.3(478)

Pag. 24-29

Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Gîţu Ana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2020


Rezumat

În lucrare se abordează problema speciilor invazive în malacofauna acvatică a Republicii Moldova. Din cele trei specii incluse în registrul global de specii introduse și invazive cea mai mare rată de expansiune și cel mai mare efect negativ asupra funcționării ecosistemelor acvatice din RM o reprezintă specia Dreissena bugensis (Andrusov, 1897).

The paper addresses the problem of invasive species in the aquatic fauna of the Republic of Moldova. Of the three species included in the global register of introduced and invasive species, the highest rate of expansion and the greatest negative effect on the functioning of aquatic ecosystems in the Republic of Moldova is represented by the species Dreissena bugensis (Andrusov, 1897).

Cuvinte-cheie
moluşte, specii autohtone, specii invazive, Republica Moldova,

mollusks, native species, invasive species, Republic of Moldova