Кредитный договор и по­требительский кредит по законодательству Рос­сийской Федерации и Республики Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
70 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-27 22:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.457 (9)
Obligații. Contracte. Convenții (256)
SM ISO690:2012
ГАВРИЛОВ, Владимир. Кредитный договор и по­требительский кредит по законодательству Рос­сийской Федерации и Республики Молдова. In: Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), pp. 74-78. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 1810-309X

Кредитный договор и по­требительский кредит по законодательству Рос­сийской Федерации и Республики Молдова

Credit contract and consumer credit under the legislation of Russian Federation and the Republic of Moldova

Acord de împrumut și credit de consum în conformitate cu legile Federației Ruse și ale Republicii Moldova


CZU: 347.457
Pag. 74-78

Гаврилов Владимир
 
Саратовская государственная юридическая академия
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2020


Rezumat

На основе анализа гражданского законодательства Российской Федерации и Республики Молдова рассматриваются проблемы правового регулирования кредитного договора в целом, а также потребительского кредита. Проводится сравнение норм, касающихся кредитного договора, в ГК РФ, ГК РМ, ФГК и ГГУ. Анализируются спорные вопросы, касающиеся определения кредитного договора, оценки кредитоспособности заемщика, неустойки в случае досрочного возврата кредита и некоторые другие. Предлагаются способы решения рассмотренных проблем путем дополнения и внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Based on the analysis of civil legislation of Russian Federation and the Republic of Moldova, the problems of the legal regulation of a credit contract in general and consumer credit. Comparison of rules connected with a credit contract in Civil Code of the Russian Federation and the Republic of Moldova, the Napoleonic Code and the BGB. The controversial issues of definition of credit contract, creditworthiness assessment, penalty in case of early repayment of credit and some others are analyzed. Ways to solve the problems considered by supplementing and amending the legislation of the Russian Federation are proposed.

Pe baza unei analize a legislației civile a Federației Ruse și a Republicii Moldova, sunt luate în considerare problemele reglementării legale a contractului de împrumut în ansamblul său, precum și împrumuturile pentru consumatori. O comparație a normelor referitoare la contractul de împrumut din Codul civil al Federației Ruse și Codul Civil al Republicii Moldova, FGK și GGU. Sunt analizate probleme controversate cu privire la definirea unui contract de împrumut, evaluând bonitatea împrumutatului, penalitatea în cazul rambursării anticipate a împrumutului și altele. Metodele de soluționare a problemelor luate în considerare sunt propuse prin completarea și modificarea legislației Federației Ruse.

Cuvinte-cheie
кредит, кредитный договор, потребительский кредит, кредитор, заёмщик,

credit, credit contract, consumer credit, creditor, credit user,

împrumut, contract de împrumut, împrumut de consum, creditor, împrumutat