О некоторых путях предотвращения коррупционных и других преступлений, совершаемых в сфере исполнения наказаний (Зарубежный опыт)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
63 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-27 12:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.8 (128)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (123)
SM ISO690:2012
BOROVIK, Andrei; КОЛБ, Александр. О некоторых путях предотвращения коррупционных и других преступлений, совершаемых в сфере исполнения наказаний (Зарубежный опыт). In: Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), pp. 67-73. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 1810-309X

О некоторых путях предотвращения коррупционных и других преступлений, совершаемых в сфере исполнения наказаний (Зарубежный опыт)

About some ways to prevent corruption and other criminal offenses (foreign experience)

Despre unele modalități de prevenire a corupției și a altor infracțiuni comise în domeniul executării pedepsei (experiență străină)


CZU: 343.8
Pag. 67-73

Borovik Andrei, Колб Александр
 
Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2020


Rezumat

В статье, на основании результатов изучения международно-правовых актов и зарубежной практики, разработанные научно обоснованные меры, направленные на предотвращение совершения уголовных преступлений, включая коррупционного характера в сфере исполнения наказаний, а также на устранение, блокирование, нейтрализацию и т.д. детерминант, которые их вызывают и обусловливают

In the article, based on the results of the study of international legal acts and foreign practice, developed scientifically grounded measures aimed at preventing criminal offenses, including corruption, in the sphere of execution of penalties, as well as to eliminate, block, neutralize, etc. and conditioned.

Pe baza rezultatelor studiului actelor juridice internaționale și a practicilor străine, articolul a elaborat măsuri bazate științific în scopul prevenirii comiterii infracțiunilor, inclusiv a corupției în domeniul executării pedepselor, precum și eliminarea, blocarea, neutralizarea etc. factorilor care le determină și le condiționează.

Cuvinte-cheie
предупреждение уголовное преступление сфера исполнения наказаний детерминанты коррупция субъект преступления субъект предупреждения преступлений,

prevention criminal offense sphere of execution of punishments determinants corruption the subject of the crime the subject of crime prevention,

avertizare infracțiune sfera pedepsei determinanților corupţie subiect de criminalitate subiect de prevenire a criminalității

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-107730</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-07-15</cfResPublDate>
<cfVol>342-343</cfVol>
<cfIssue>6-7</cfIssue>
<cfStartPage>67</cfStartPage>
<cfISSN>1810-309X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/107730</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>О некоторых путях предотвращения коррупционных и других преступлений, совершаемых в сфере исполнения наказаний (Зарубежный опыт)</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>предупреждение уголовное преступление сфера исполнения наказаний детерминанты коррупция субъект преступления субъект предупреждения преступлений; prevention criminal offense sphere of execution of punishments determinants corruption the subject of the crime the subject of crime prevention; avertizare infracțiune sfera pedepsei determinanților corupţie subiect de criminalitate subiect de prevenire a criminalității</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>В статье, на основании результатов изучения международно-правовых актов и зарубежной практики, разработанные научно обоснованные меры, направленные на предотвращение совершения уголовных преступлений, включая коррупционного характера в сфере исполнения наказаний, а также на устранение, блокирование, нейтрализацию и т.д. детерминант, которые их вызывают и обусловливают</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>In the article, based on the results of the study of international legal acts and foreign practice, developed scientifically grounded measures aimed at preventing criminal offenses, including corruption, in the sphere of execution of penalties, as well as to eliminate, block, neutralize, etc. and conditioned.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Pe baza rezultatelor studiului actelor juridice internaționale și a practicilor străine, articolul a elaborat măsuri bazate științific &icirc;n scopul prevenirii comiterii infracțiunilor, inclusiv a corupției &icirc;n domeniul executării pedepselor, precum și eliminarea, blocarea, neutralizarea etc. factorilor care le determină și le condiționează.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-07-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-07-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-48377</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-07-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-57751</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-07-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-48377</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-48377-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-07-15T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Borovyk</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Аndriі</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-57751</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-57751-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-07-15T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Kolb</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Aleksandr</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Колб</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Александр</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Kolb</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Oleksandr</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>