”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
518 23
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-02 17:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1:37.016 (4)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1421)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3642)
SM ISO690:2012
PÂSLARU, Vlad. ”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II). In: Philologia, 2020, nr. 1-2(307-308), pp. 165-177. ISSN 1857-4300. DOI: 10.5281/zenodo.3780029
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II)

„Construction” „Modernization” and „Curricular Development” (The second part)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3780029
CZU: 811.135.1:37.016

Pag. 165-177

Pâslaru Vlad
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 8 iulie 2020


Rezumat

The author examines the terminology of the Romanian language and literature curriculum at the latest edition in the context of the concept of linguistic education and that of the theory of literary-artistic education, making interconnections with the concepts of curriculum, competence, pattern, modernization, and development. The promoted lexical assertions derive from the principles of general knowledge and that which is specific to the communicative-linguistic and literary-literary activity.

Autorul examinează terminologia curriculumului școlar de limba și literatura română la ultima ediție în contextul conceptului de educație lingvistică și al teoriei educației literar-artistice, realizând interconexiuni cu conceptele curriculum, competență, construcție, modernizare, dezvoltare. Aserțiunile lexicale promovate decurg din principiile cunoașterii generale și ale celei specifice activității comunicativ-lingvistice și literare-lectorale.

Cuvinte-cheie
curricular construction, curriculum, curricular development, linguistic education, literary-artistic education, curricular modernization,

construcție curriculară, curriculum, dezvoltare curriculară, educație lingvistică, educaţie literar-artistică, modernizare curriculară