Avatarurile tranziției în literatura română din Basarabia postsovietică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
566 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-01 17:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09(478) (35)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2011)
SM ISO690:2012
CENUŞĂ, Felicia. Avatarurile tranziției în literatura română din Basarabia postsovietică. In: Philologia, 2020, nr. 1-2(307-308), pp. 114-119. ISSN 1857-4300. DOI: 10.5281/zenodo.3780002
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Avatarurile tranziției în literatura română din Basarabia postsovietică

The Avataries of transition in Romanian literature from post-soviet Basarabia

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3780002
CZU: 821.135.1.09(478)

Pag. 114-119

Cenuşă Felicia
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 8 iulie 2020


Rezumat

This paper refers to the prose of the Republic of Moldova where the postcommunist period is reflected, in the foreground being the individual with his problems and anxieties. Most of the prose has more cognitive than artistic value. They should be perceived as historical documents, as well as anthropological studies, since they contribute to the knowledge of the individual in the post-communist period and his existential problems.

Prezentulstudiu se referă la proza din Republica Moldova în care estereflec tatăperioadapostcomunistă, în prim-plan aflându-se individul cu problemeleșiangoasele sale. Majoritatea acestor proze au mai mult o valoare cognitivă decât artistică, motiv pentru care trebuie percepute ca documente istorice, dar și ca adevărate studii de antropologie, întrucât contribuie deopotrivă la cunoașterea individului din perioada postcomunistă și a problemelor sale existențiale.

Cuvinte-cheie
post-communist period, Romanian literature, migration, freedom, individual,

perioada postcomunistă, literatura română, migraţie, libertate, individ