O întrebare pentru cercetătorii diferitor limbi (O enigmă a limbii române)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
220 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-20 09:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'367.632 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1217)
SM ISO690:2012
GABINSCHI, Marc. O întrebare pentru cercetătorii diferitor limbi (O enigmă a limbii române). In: Buletin de Lingvistica. 2017, nr. 18, pp. 66-69. ISSN 1857-1948.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin de Lingvistica
Numărul 18 / 2017 / ISSN 1857-1948

O întrebare pentru cercetătorii diferitor limbi (O enigmă a limbii române)

CZU: 811.135.1'367.632

Pag. 66-69

Gabinschi Marc
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2020