Despre motivarea în fond nelingvistică a prezentării unei sfere a limbii române
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
259 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-17 16:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'1 (73)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1218)
SM ISO690:2012
GABINSCHI, Marc. Despre motivarea în fond nelingvistică a prezentării unei sfere a limbii române. In: Buletin de Lingvistica. 2017, nr. 18, pp. 54-65. ISSN 1857-1948.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin de Lingvistica
Numărul 18 / 2017 / ISSN 1857-1948

Despre motivarea în fond nelingvistică a prezentării unei sfere a limbii române

CZU: 811.135.1'1

Pag. 54-65

Gabinschi Marc
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2020