Nevoile elevului raportate la cerinţele şcolii, familiei, societăţii. Identificareaoportunităţilor de facilitare a relaţionării între sisteme
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
367 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-18 17:40
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Iurie; MORARU, Viorica; BABIN, Dumitru; UNGUREANU, Rodica; TURCANU , Svetlana; MĂRCAUȚAN, Valeriu; HARABAGIU, Galina; BURDUCEA, Marian. Nevoile elevului raportate la cerinţele şcolii, familiei, societăţii. Identificareaoportunităţilor de facilitare a relaţionării între sisteme. In: Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică. Ediția a XLIV-a, 15 mai 2015, Iași. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2015, p. 6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie
Ediția a XLIV-a, 2015
Sesiunea "Metode și mijloace de învățământ pentru chimie"
Iași, Romania, 15 mai 2015

Nevoile elevului raportate la cerinţele şcolii, familiei, societăţii. Identificarea
oportunităţilor de facilitare a relaţionării între sisteme


Pag. 6-6

Ungureanu Iurie1, Moraru Viorica1, Babin Dumitru1, Ungureanu Rodica2, Turcanu Svetlana3, Mărcauțan Valeriu4, Harabagiu Galina5, Burducea Marian6
 
1 Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi,
2 Școala Profesională nr. 3, mun. Bălți,
3 Liceul Teoretic „V. Alecsandri", Bălţi,
4 Gimnaziul nr.19 „A. Mateevici”, s. Elizaveta, mun. Bălți,
5 Gimnaziul „D. Matcovschi”, s. Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei,
6 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2020


Rezumat

Lucrarea prezintă punctul de vedere al autorilor asupra necesităţilor elevului în raport cu școala, familia, societatea și indentificarea oportunităților de uşurare a relaționării lui cu aceste sisteme. Problema de bază, cu care se confruntă actorii educaționali în formarea și dezvoltarea personalității integrale a copilului, rămâne comportamentul familial și social pozitiv, precum și influența mediului din care provine și se educă acesta. Ultimul constituie un factor esenţial în realizarea scopurilor la nivel de școală-familie-societate. De aceea, teoria nevoilor, după Maslow, evidențiază nevoile fiecărui individ și propune noi soluții și paradigme în domeniu. Necesitatea (nevoia) poate fi rezolvată prin eliminarea unor probleme. Problemele elevilor adolescenți din ziua de astăzi sunt nevoi complexe, nevoi ce sunt generate de mediul de apartenență: mediul familial, de joacă, de prieteni, de „gașcă”, în fapt de mediul complex numit societate. Presiunea socială prin care se dorește crearea unui comportament „cuminte” și „ascultător” al elevului, prin școală şi societate, face din acesta victima unui sistem, ale unor steriotipuri, etichete și a unei culturi care uneori nu este bine definită. Toate comportamentele numite „obraznice” ce contravin, în anumită măsură regulilor impuse de sistem, nu duc decât la inhibiție, introvertire, non-comunicare, regresie, slabă stimă de sine, derută, depresie și dramatism fatal. Din perspectiva socio-psiho-pedagogică, elevul/copilul ajungând in mediul școlar, vine deja cu un bagaj de cunoștințe, de experiență și investiții din mediul familial și din mediul social de apartenență. Astfel, el vine și cu un set de nevoi ce pot fi mai mult sau mai puțin satisfăcute. În acest contex, al unui sistem complex, s-a creat conceptul de elev-codaș, elev-mediocru, elev-premiant, elev-olimpic fără a întreba de ce un elev este codaș, iar altul este premiant, indiferent de indicele de intelegență și nivelul de educație.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ungureanu, I.</creatorName>
<affiliation>Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Moraru, V.</creatorName>
<affiliation>Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Babin, D.</creatorName>
<affiliation>Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ungureanu, R.</creatorName>
<affiliation>Școala Profesională nr. 3, mun. Bălți, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Turcanu  , S.</creatorName>
<affiliation>Liceul Teoretic „V. Alecsandri", Bălţi, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mărcauțan, V.</creatorName>
<affiliation>Gimnaziul nr.19 „A. Mateevici”, s. Elizaveta, mun. Bălți, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Harabagiu, G.</creatorName>
<affiliation>Gimnaziul „D. Matcovschi”, s. Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Burducea, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Nevoile elevului raportate la cerinţele şcolii, familiei, societăţii. Identificarea<br />oportunităţilor de facilitare a relaţionării &icirc;ntre sisteme</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Lucrarea prezintă punctul de vedere al autorilor asupra necesităţilor elevului &icirc;n raport cu școala, familia, societatea și indentificarea oportunităților de uşurare a relaționării lui cu aceste sisteme. Problema de bază, cu care se confruntă actorii educaționali &icirc;n formarea și dezvoltarea personalității integrale a copilului, răm&acirc;ne comportamentul familial și social pozitiv, precum și influența mediului din care provine și se educă acesta. Ultimul constituie un factor esenţial &icirc;n realizarea scopurilor la nivel de școală-familie-societate. De aceea, teoria nevoilor, după Maslow, evidențiază nevoile fiecărui individ și propune noi soluții și paradigme &icirc;n domeniu. Necesitatea (nevoia) poate fi rezolvată prin eliminarea unor probleme. Problemele elevilor adolescenți din ziua de astăzi sunt nevoi complexe, nevoi ce sunt generate de mediul de apartenență: mediul familial, de joacă, de prieteni, de &bdquo;gașcă&rdquo;, &icirc;n fapt de mediul complex numit societate. Presiunea socială prin care se dorește crearea unui comportament &bdquo;cuminte&rdquo; și &bdquo;ascultător&rdquo; al elevului, prin școală şi societate, face din acesta victima unui sistem, ale unor steriotipuri, etichete și a unei culturi care uneori nu este bine definită. Toate comportamentele numite &bdquo;obraznice&rdquo; ce contravin, &icirc;n anumită măsură regulilor impuse de sistem, nu duc dec&acirc;t la inhibiție, introvertire, non-comunicare, regresie, slabă stimă de sine, derută, depresie și dramatism fatal. Din perspectiva socio-psiho-pedagogică, elevul/copilul ajung&acirc;nd in mediul școlar, vine deja cu un bagaj de cunoștințe, de experiență și investiții din mediul familial și din mediul social de apartenență. Astfel, el vine și cu un set de nevoi ce pot fi mai mult sau mai puțin satisfăcute. &Icirc;n acest contex, al unui sistem complex, s-a creat conceptul de elev-codaș, elev-mediocru, elev-premiant, elev-olimpic fără a &icirc;ntreba de ce un elev este codaș, iar altul este premiant, indiferent de indicele de intelegență și nivelul de educație.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>