Filosofia lui Friedrich Nietzsche şi nihilismul religiei creştine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
665 33
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-27 21:15
SM ISO690:2012
MOROŞANU, Constantin, ZAMFIROV, Eugeniu. Filosofia lui Friedrich Nietzsche şi nihilismul religiei creştine. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 1-3 aprilie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2020, Vol.2, pp. 541-544. ISBN 978-9975-45-634-0 (Vol. II).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2020
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 1-3 aprilie 2020

Filosofia lui Friedrich Nietzsche şi nihilismul religiei creştine


Pag. 541-544

Moroşanu Constantin, Zamfirov Eugeniu
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 2 iulie 2020


Rezumat

Articolul oferă o analiză a principalelor aspecte ale filozofiei lui Friedrich Nietzsche. Influenţa lui Nietzsche exercitată asupra viziunii lumii este completată cu abordarea unui complex de probleme morale, etice, sociale, politice pe care le-a analizat filosoful german. Există puncte de tangenţe cu diverse ideologii politice care l-au considerat precursorul şi inspiratorul acestora. Aceasta confirmă un adevăr indubitabil că filosofia nitezscheană a avut o mare influenţă intelectuală în întreaga lume.

Cuvinte-cheie
nihilism, ideologia fascistă, Dumnezeu, teologie, ontologie, epistemologie, principiu, axiologie