Система горячего водоснабжения на базе солнечных коллекторов
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
273 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-12 17:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.92:697.1/.3](497) (1)
Economia energiei în general (436)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (40)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Система горячего водоснабжения на базе солнечных коллекторов. In: Управляемые электропередачи Лаборатория управляемых электропередач 35 лет (1972 – 2007). 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Институт энергетики, 2007, pp. 76-77. ISBN 978-9975-62-194-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Управляемые электропередачи 2007
Sesiunea "Управляемые электропередачи"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 2007

Система горячего водоснабжения на базе солнечных коллекторов


CZU: [620.92:697.1/.3](497)
Pag. 76-77

Постолатий В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2020


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Postolati, V.M.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p>Система горячего водоснабжения на базе солнечных коллекторов</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2007</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-62-194-6</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[620.92:697.1/.3](497)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2007</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>