Младшие асимморфные пространственные группы трёх независимых родов преобразований антисимметрии, (221)-симметрии и (221/)-симметрии
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
327 1
SM ISO690:2012
ПАЛИСТРАНТ, Александр; ŞENEŞEUŢCAIA, Alla. Младшие асимморфные пространственные группы трёх независимых родов преобразований антисимметрии, (221)-симметрии и (221/)-симметрии. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2008, nr. 8(18), pp. 90-99. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 8(18) / 2008 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Младшие асимморфные пространственные группы трёх независимых родов преобразований антисимметрии, (221)-симметрии и (221/)-симметрии

Pag. 90-99

Палистрант Александр, Şeneşeuţcaia Alla
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2013


Rezumat

Deducerea grupurilor minore asimorfe spaţiale de antisimetrie de multiplicitatea trei a fost obţinută prin metoda Şubnikov – Zamorzaev. De asemenea, a fost stabilită legătura acestor grupuri cu grupurile minore asimorfe spaţiale de tipurile (221) şi (221/). Această legătură a dat posibilitatea de a stabili numărul tuturor grupurilor minore diferite, obţinute din grupurile asimorfe spaţiale la generalizarea lor cu (221)-simetria şi (221/)-simetria.

Junior asimmorfic space groups of three – fold antisimmetry have been derived using Shubnikov – Zamorzaev method. The connection of these groups with junior asimmorfic spase groups of (221)-symmetry and (221/)-symmetry has been discovered. This connection permitted to establish the number of different junior groups which asimmorfic space groups generate for (221)-symmetry and (221/)-symmetry.