Typology of university written productions
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
916 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-27 21:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378:811.133.1 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2183)
Limbi galo-romanice (Limba franceză) (206)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Ludmila. Typology of university written productions. In: Journal of Social Sciences. 2020, nr. 3(2), pp. 63-67. ISSN 2587-3490.
10.5281/zenodo.3871389
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Social Sciences
Numărul 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504

Typology of university written productions

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3871389
CZU: 378:811.133.1

Pag. 63-67

Ungureanu Ludmila
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 iunie 2020


Rezumat

This research has been inspired by an AOF (Academic Objective French) content detailed analysis, as part of a broader issue, which is the contribution of foreign language (French) teaching/studying within students’ academic integration process.The proper acknowledging and understanding of the foreign language cultural dimension makes the educational actors temptation to bring the concept of linguistic forming closer to that of academic competences forming as a whole more acceptable. In this context, the author wonders what would be the tools to enforce lectures assimilation and to enhance academic performance, making a case for the role of written academic production, as it evolves and transforms across the advancement on the academic path. Initially, it implies the lectures’ content restitution, evolving towards commentaries and syntheses, turning eventually into professional writings based on surveys study cases.

Studiul este inspirat de o analiză minuţioasă a conţinutului FOU (franceza cu obiectiv universitar), înscriindu-se într-o problematică mai largă, și anume, aportul predăriiînvăţării limbii străine (franceza) în procesul de integrare a studenţilor în învăţământul superior. Pornind de la dimensiunea culturală a limbii străine, poate fi acceptată tentaţia actorilor din domeniul educaţiei de a deplasa conceptul de formare lingvistică spre cel de formare a competenţelor universitare în ansamblu. În acest context, autoarea se întreabă care ar fi mijloacele de optimizare a recepţionării cursurilor și a măririi performanţei universitare, oprindu-se asupra rolului producţiei scrise universitare. Aceasta din urmă evoluează odată cu avansarea parcursului universitar, având iniţial un caracter bazat pe restituirea conţinutului cursurilor, evoluând spre realizarea de comentarii și sinteze, ajungând, în cele din urmă, la scrieri cu caracter profesional emanate din cercetarea studiilor de caz.

Cuvinte-cheie
written production, transversality, didactic process, bachelor degree, master degree, restitution, commentary, synthesis, study case,

producţie scrisă (PS), transversalitate, demers didactic, licenţă (L), masterat (M), restituire, comentariu, sinteză, studiu de caz

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ungureanu, L.</dc:creator>
<dc:date>2020-06-17</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>This research has been inspired by an AOF (Academic Objective French) content detailed analysis, as part of a broader issue, which is the contribution of foreign language (French) teaching/studying within students&rsquo; academic integration process.The proper acknowledging and understanding of the foreign language cultural dimension makes the educational actors temptation to bring the concept of linguistic forming closer to that of academic competences forming as a whole more acceptable. In this context, the author wonders what would be the tools to enforce lectures assimilation and to enhance academic performance, making a case for the role of written academic production, as it evolves and transforms across the advancement on the academic path. Initially, it implies the lectures&rsquo; content restitution, evolving towards commentaries and syntheses, turning eventually into professional writings based on surveys study cases.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Studiul este inspirat de o analiză minuţioasă a conţinutului FOU (franceza cu obiectiv universitar), &icirc;nscriindu-se &icirc;ntr-o problematică mai largă, și anume, aportul predării&icirc;nvăţării limbii străine (franceza) &icirc;n procesul de integrare a studenţilor &icirc;n &icirc;nvăţăm&acirc;ntul superior. Pornind de la dimensiunea culturală a limbii străine, poate fi acceptată tentaţia actorilor din domeniul educaţiei de a deplasa conceptul de formare lingvistică spre cel de formare a competenţelor universitare &icirc;n ansamblu. &Icirc;n acest context, autoarea se &icirc;ntreabă care ar fi mijloacele de optimizare a recepţionării cursurilor și a măririi performanţei universitare, oprindu-se asupra rolului producţiei scrise universitare. Aceasta din urmă evoluează odată cu avansarea parcursului universitar, av&acirc;nd iniţial un caracter bazat pe restituirea conţinutului cursurilor, evolu&acirc;nd spre realizarea de comentarii și sinteze, ajung&acirc;nd, &icirc;n cele din urmă, la scrieri cu caracter profesional emanate din cercetarea studiilor de caz.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.3871389</dc:identifier>
<dc:source>Journal of Social Sciences 2 (3) 63-67</dc:source>
<dc:subject>written production</dc:subject>
<dc:subject>transversality</dc:subject>
<dc:subject>didactic process</dc:subject>
<dc:subject>bachelor degree</dc:subject>
<dc:subject>master degree</dc:subject>
<dc:subject>restitution</dc:subject>
<dc:subject>commentary</dc:subject>
<dc:subject>synthesis</dc:subject>
<dc:subject>study case</dc:subject>
<dc:subject>producţie scrisă (PS)</dc:subject>
<dc:subject>transversalitate</dc:subject>
<dc:subject>demers didactic</dc:subject>
<dc:subject>licenţă (L)</dc:subject>
<dc:subject>masterat (M)</dc:subject>
<dc:subject>restituire</dc:subject>
<dc:subject>comentariu</dc:subject>
<dc:subject>sinteză</dc:subject>
<dc:subject>studiu de caz</dc:subject>
<dc:title><p>Typology of university written productions</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>