Obiectul confiscării speciale potrivit art.106 din codul penal al Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
424 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-07 15:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.272(478) (1)
Drept penal în general (765)
SM ISO690:2012
CRIJANOVSCHI, Sergiu. Obiectul confiscării speciale potrivit art.106 din codul penal al Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 11, pp. 34-42. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Obiectul confiscării speciale potrivit art.106 din codul penal al Republicii Moldova

The object of special confiscation in the perspective of art.106 of the penal code in the Republic of Moldova

CZU: 343.272(478)

Pag. 34-42

Crijanovschi Sergiu
 
Procuratura Generală a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2020


Rezumat

În acest articol analizei este supusă legea penală în materia măsurilor de siguranță sub forma confiscării speciale în conformitate cu prevederile art.106 PC RM. Pe parcursul cercetării s-a clarificat natura juridică și destinația specială a legii penale și a actelor normative regionale în domeniu. Sunt concretizate anumite aspecte discutabile ce vizează obiectul confiscării; analizate definiţiile doctrinarilor date instituţiei confiscării, fiind abordate și prevederile internaționale în domeniu.

In the realm of this scientific message there has been analyzed the Criminal law basis concerning security measures, especially in the form of special confiscation in accordance with the article 106 Criminal code of the Republic of Moldova. During the research there has been clarified the legal nature and special destination of the Criminal law and regional normative acts. The author explained some disputable questions regarding the object of confiscation, analyzed several scientific opinions concerning the object of confiscation as well as international regulations in this matter.

Cuvinte-cheie
confiscare, confiscare specială, bun, produs, venit, deposedare, ingerință în dreptul de proprietate,

confiscation, special confiscation, asset, product, income, misappropriation, infringement of ownership

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Crijanovschi, S.</creatorName>
<affiliation>Procuratura Generală a Republicii Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Obiectul confiscării speciale potrivit art.106  din codul penal al Republicii Moldova</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1814-3199</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>confiscare</subject>
<subject>confiscare specială</subject>
<subject>bun</subject>
<subject>produs</subject>
<subject>venit</subject>
<subject>deposedare</subject>
<subject>ingerință în dreptul de proprietate</subject>
<subject>confiscation</subject>
<subject>special confiscation</subject>
<subject>asset</subject>
<subject>product</subject>
<subject>income</subject>
<subject>misappropriation</subject>
<subject>infringement of ownership</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>343.272(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-12-27</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n acest articol analizei este supusă legea penală &icirc;n materia măsurilor de siguranță sub forma confiscării speciale &icirc;n conformitate cu prevederile art.106 PC RM. Pe parcursul cercetării s-a clarificat natura juridică și destinația specială a legii penale și a actelor normative regionale &icirc;n domeniu. Sunt concretizate anumite aspecte discutabile ce vizează obiectul confiscării; analizate definiţiile doctrinarilor date instituţiei confiscării, fiind abordate și prevederile internaționale &icirc;n domeniu.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>In the realm of this scientific message there has been analyzed the Criminal law basis concerning security measures, especially in the form of special confiscation in accordance with the article 106 Criminal code of the Republic of Moldova. During the research there has been clarified the legal nature and special destination of the Criminal law and regional normative acts. The author explained some disputable questions regarding the object of confiscation, analyzed several scientific opinions concerning the object of confiscation as well as international regulations in this matter.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>