O metodă simplă a restabilirii drenajului lacrimo-nazal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
580 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-13 10:52
SM ISO690:2012
BOIŞTEANU, Vladimir; MADJED, HadjiMuhamed; PADUCA, Ala; JERU, Ion; GARABA, Angela. O metodă simplă a restabilirii drenajului lacrimo-nazal. In: Arta Medica . 2006, nr. 6(21), pp. 40-41. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 6(21) / 2006 / ISSN 1810-1852

O metodă simplă a restabilirii drenajului lacrimo-nazal

Pag. 40-41

Boişteanu Vladimir, Madjed HadjiMuhamed, Paduca Ala, Jeru Ion, Garaba Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În studiu au fost incluşi 40 pacienţi care sufereau de lacrimare şi secreţie mucopurulentă din sacul lacrimal. Pacienţii au fost repartizaţi în 3 grupe: • Lotul I de studiu a fost constituit din 15 pacienţi, la care după sondarea închisă, lavajul şi intubaţia căilor lacrimale s-a efectuat cu: Sol. Oftaquix 0,5% şi intubarea cu ung. Hidrocortizon 0,5%. • Lotul II – 15 persoane, care au beneficiat de terapie topică tradiţională: sondarea închisă cu lavajul Sol. Levomicetină 0,25% şi intubarea cu ung. Hidrocortizon 0,5% a căilor lacrimale. • Lotul III – 10 persoane au beneficiat de sondajul închis al căilor lacrimale şi lavajul lor cu sol. Furacilină 0,02%. Efectul clinic al tratamentului la pacienţii din lotul I este de 80%; lotul II – 40% şi lotul III – 10%. Efecte adverse de tip alergic, iritaţie locală nu au fost înregistrate. Avantajul metodei constă în aplicarea ei la pacienţi care prezintă contraindicaţii chirurgicale. Metoda propusă pentru tratamentul pacienţilor care suferă de lacrimare şi de secreţie mucopurulentă poate fi considerată ca un procedeu de alternativă.

This study includes 40 pacients suffering from tear and mucopurulent secretion from tear sac. The pacients were divided into three groups: - The first group contains 15 pacients in whose the closed probe, lavaj and tear ways intubation with 0,5 Ophtaquix solution and 0,5 Hidrocortison ointment intubation have been performed. - The second group includes 15 pacients with traditional topic therapy closed probe with 0,25% Levomicetin solution lavaj and 0,5 Hidrocortison ointment intubation of tear ways. - The third group has 10 pacients with closed probe of tear and their lavaj with 0,02% Furacilin solution. Clinical effect of the treatment in the Ist group represents 80%, the IInd - 40% and the IIIrd - 10%. The adverse allergic, local irritation effect were not observed. Method advantage consists in its application in pacients with surgical contraindication. The proposed method in the treatment of tear and mucopurulent pacients can be considered as an alternative procceding.