Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea II)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
327 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-10 15:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.25 (13)
Stat. Structura statului (70)
SM ISO690:2012
POPA, Victor. Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea II). In: Studii Juridice Universitare. 2019, nr. 3-4(47-48), pp. 55-67. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.3875010
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122

Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea II)

Self-Determination and Territorial Secessionism (Part II)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3875010
CZU: 342.25

Pag. 55-67

Popa Victor
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2020


Rezumat

The right of peoples to decide their fate is one of the fundamental principles of international law, adopted in the context of the decolonization process of Africa and Asia after the Second World War. The interpretation of this principle from the point of view of the contemporary concept provides for the right to autonomy, including economic and cultural, but not separatism. The disintegration of the ex-USSR and ex-Yugoslavia sparked new discussions on the concept, largely influenced by non-legal factors. However, the right of peoples to self-determination should be reviewed only in the context of the other principles of international law and, in particular, the sovereign equality of states and their territorial integrity.

Dreptul popoarelor de a dispune de ele însele constituie unul din principiile fundamentale ale dreptului internațional, fiind adoptat în contextul procesului de decolonizare a Africii și Asiei după cel de-al Doilea Război Mondial. Interpretarea acestui principiu din punct de vedere al conceptului contemporan prevede dreptul la autonomie, inclusiv economică și culturală, dar nicidecum nu separatism. Destrămarea ex-URSS și a ex-Iugoslaviei a trezit noi discuții asupra conceptului respectiv, în mare a parte acest proces fiind influențat de factori non-juridici. Or, dreptul popoarelor la autodeterminare trebuie examinat doar în contextul celorlalte principii ale dreptului internațional, în special egalitatea suverană a statelor și integritatea teritorială.

Cuvinte-cheie
self-determination, separatism, secessionism, Autonomy, people, nation, territory,

autodeterminare, separatism, secesionism, autonomie, popor, naţiune, teritoriu

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-105235</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019-12-30</cfResPublDate>
<cfVol>47-48</cfVol>
<cfIssue>3-4</cfIssue>
<cfStartPage>55</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4122</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/105235</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea II)</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>self-determination; separatism; secessionism; Autonomy; people; nation; territory; autodeterminare; separatism; secesionism; autonomie; popor; naţiune; teritoriu</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The right of peoples to decide their fate is one of the fundamental principles of international law, adopted in the context of the decolonization process of Africa and Asia after the Second World War. The interpretation of this principle from the point of view of the contemporary concept provides for the right to autonomy, including economic and cultural, but not separatism. The disintegration of the ex-USSR and ex-Yugoslavia sparked new discussions on the concept, largely influenced by non-legal factors. However, the right of peoples to self-determination should be reviewed only in the context of the other principles of international law and, in particular, the sovereign equality of states and their territorial integrity.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Dreptul popoarelor de a dispune de ele &icirc;nsele constituie unul din principiile fundamentale ale dreptului internațional, fiind adoptat &icirc;n contextul procesului de decolonizare a Africii și Asiei după cel de-al Doilea Război Mondial. Interpretarea acestui principiu din punct de vedere al conceptului contemporan prevede dreptul la autonomie, inclusiv economică și culturală, dar nicidecum nu separatism. Destrămarea ex-URSS și a ex-Iugoslaviei a trezit noi discuții asupra conceptului respectiv, &icirc;n mare a parte acest proces fiind influențat de factori non-juridici. Or, dreptul popoarelor la autodeterminare trebuie examinat doar &icirc;n contextul celorlalte principii ale dreptului internațional, &icirc;n special egalitatea suverană a statelor și integritatea teritorială.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16904</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-105235</cfFedIdId>
<cfFedId>10.5281/zenodo.3875010</cfFedId>
<cfStartDate>2019-12-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16904</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16904-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Попа</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Виктор</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>