Metode de predare a istoriei artelorplastice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
70 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:7.03 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1183)
Perioade și faze artistice. Școli, stiluri, influențe (26)
SM ISO690:2012
ROCACIUC, Victoria. Metode de predare a istoriei artelorplastice. In: Ştiinţă, educaţie, cultură . Vol.2, 15 februarie 2019, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Comrat, 2019, pp. 468-474. ISBN 978-9975-83-085-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2019
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură"
Comrat, Moldova, 15 februarie 2019

Metode de predare a istoriei artelorplastice


CZU: 378.147:7.03
Pag. 468-474

Rocaciuc Victoria
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 2 iunie 2020


Rezumat

The research is devoted to studying and completing the methodological arsenal for the studying of the history of universal and national arts and, in essence, it is related to the study of the main stages of analysis and description of an artwork, of the peculiarities of ideas, of the content and the message; of the formal-stylistic, technical, compositional aspects in studying the trends and influences specific to the historical stage of cultural development of a nationCuvinte-cheie
observation, literary description, scientific description, Analysis, explanation, literary commentary, interpretation of art work, note, documentation