Analiza utilizării factorilor de producţie prin prisma criteriului de eficienţă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
716 24
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-05 16:56
SM ISO690:2012
NICOLAESCU, Ana. Analiza utilizării factorilor de producţie prin prisma criteriului de eficienţă. In: Contabilitate : Lucrări ştiinţifice, 26 mai 2010, Chișinău. Chişinău Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, Vol.27, pp. 155-157. ISBN 978-997564-196-8 .
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Contabilitate
Vol.27, 2010
Simpozionul "Realizări şi perspective în gestionarea eficientă a resurselor economice din zona rurală"
Chișinău, Moldova, 26 mai 2010

Analiza utilizării factorilor de producţie prin prisma criteriului de eficienţă


Pag. 155-157

Nicolaescu Ana
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2020


Rezumat

This article reflects the level of efficiency of production factors use in agricultural entities in the Central zone of Moldova. The research shows that the farming is difficult, and production is inefficient. However, investigations confirmed that despite existing problems, the period 2006-2008 the agricultural activity was positive appreciated, which is reflected by obtaining considerable economic and financial indicators.

Cuvinte-cheie
Agricultural entities, Efficiency production, factors, production activity