Colecția pedologică din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
398 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-19 12:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
069.51:631.4(478) (1)
Muzee. Expoziții permanente (334)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (531)
SM ISO690:2012
CURCUBĂT, Stela; BADIUC, Irina; PANĂ, Sergiu. Colecția pedologică din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2019, nr. 30(43), pp. 80-98. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054

Colecția pedologică din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală

The Pedological Collection of the National Museum of Ethnography and Natural History

CZU: 069.51:631.4(478)

Pag. 80-98

Curcubăt Stela1, Badiuc Irina2, Pană Sergiu2
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2020


Rezumat

Pentru prima dată în Republica Moldova monoliții de sol au fost demonstrați în incinta Muzeului Zemstvei din Basarabia, în anul 1911. Actualmente, solul, ca obiect natural și polifuncțional, bază a ecosistemelor terestre, cea mai valoroasă resursă naturală a țării, este expus în două săli ale expoziției permanente a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, fiind reprezentat prin blocuri verticale sau monoliți de sol a celor mai caracteristice unități genetice și taxonomice de sol virgin și profiluri a solurilor modificate prin activitatea antropică (degradate și transformate tehnogenic). În total, Colecția Pedologică a muzeului include 70 mostre de sol (monoliți și roca-mamă), dintre care 43 în expoziția permanentă și 27 monoliți păstrați în depozitele muzeului.

For the first time in the Republic of Moldova, the soil monoliths were demonstrated in the Zemstva Museum in Bessarabia, in 1911. Currently, the soil, as a natural and multifunctional object, the basis of the terrestrial ecosystems, the most valuable natural resource of the country, is exhibited in two rooms of the Permanent exhibition of the National Museum of Ethnography and Natural History, being represented by vertical blocks or monolithic soil of the most characteristic genetic and taxonomic units of virgin soil and soil profiles modified by anthropic activity (degraded and technologically transformed). In total, the Pedological Collection of the museum includes 70 soil samples (monoliths and mother rock), of which 43 in the permanent exhibition and 27 monoliths kept in the museum’s deposits.

Cuvinte-cheie
sol, colecție pedologică, monolit, muzeu,

soil, pedological collection, monoliths, museum

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Curcubăt, S.N.</dc:creator>
<dc:creator>Badiuc, I.</dc:creator>
<dc:creator>Pană, S.</dc:creator>
<dc:date>2019-08-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Pentru prima dată &icirc;n Republica Moldova monoliții de sol au fost demonstrați &icirc;n incinta Muzeului Zemstvei din Basarabia, &icirc;n anul 1911. Actualmente, solul, ca obiect natural și polifuncțional, bază a ecosistemelor terestre, cea mai valoroasă resursă naturală a țării, este expus &icirc;n două săli ale expoziției permanente a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, fiind reprezentat prin blocuri verticale sau monoliți de sol a celor mai caracteristice unități genetice și taxonomice de sol virgin și profiluri a solurilor modificate prin activitatea antropică (degradate și transformate tehnogenic). &Icirc;n total, Colecția Pedologică a muzeului include 70 mostre de sol (monoliți și roca-mamă), dintre care 43 &icirc;n expoziția permanentă și 27 monoliți păstrați &icirc;n depozitele muzeului.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>For the first time in the Republic of Moldova, the soil monoliths were demonstrated in the Zemstva Museum in Bessarabia, in 1911. Currently, the soil, as a natural and multifunctional object, the basis of the terrestrial ecosystems, the most valuable natural resource of the country, is exhibited in two rooms of the Permanent exhibition of the National Museum of Ethnography and Natural History, being represented by vertical blocks or monolithic soil of the most characteristic genetic and taxonomic units of virgin soil and soil profiles modified by anthropic activity (degraded and technologically transformed). In total, the Pedological Collection of the museum includes 70 soil samples (monoliths and mother rock), of which 43 in the permanent exhibition and 27 monoliths kept in the museum&rsquo;s deposits.</p></dc:description>
<dc:source>Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)  43 (30) 80-98</dc:source>
<dc:subject>sol</dc:subject>
<dc:subject>colecție pedologică</dc:subject>
<dc:subject>monolit</dc:subject>
<dc:subject>muzeu</dc:subject>
<dc:subject>soil</dc:subject>
<dc:subject>pedological collection</dc:subject>
<dc:subject>monoliths</dc:subject>
<dc:subject>museum</dc:subject>
<dc:title><p>Colecția pedologică din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>