Comparative content of free aminoacids in pollen and honey
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
544 17
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-20 20:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.112:638.13/.138 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (520)
Întreținerea, creșterea și utilizarea insectelor și a altor astropode (126)
SM ISO690:2012
VRABIE, Valeria; YAZLOVITSKA, Liudmila; CIOCHINĂ, Valentina; ROTARU, Stela. Comparative content of free aminoacids in pollen and honey. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2019, nr. 30(43), pp. 71-78. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054

Comparative content of free aminoacids in pollen and honey

Conținutul comparativ al aminoacizilor liberi în polen şi miere

CZU: 577.112:638.13/.138

Pag. 71-78

Vrabie Valeria1, Yazlovitska Liudmila2, Ciochină Valentina1, Rotaru Stela 1
 
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2020


Rezumat

Analiza comparativă a aminoacizilor din polenul de salcâm și mierea de salcâm și din polenul de floarea-soarelui și mierea de floarea-soarelui indică faptul că aminoacizii din miere nu întotdeauna provin completamente din polen, iar o parte a lor în miere derivă din activitatea fiziologică nemijlocită a albinei în procesul de prelucrare a nectarului în miere. Datele obținute privind conținutul total și spectrul cantitativ și calitativ al aminoacizilor în polenul de salcâm, polenul poliflor și polenul de floarea-soarelui, precum și din mierea de salcâm, mierea de tei și mierea de floarea-soarelui ne permit să argumentăm utilizarea direcționată a acestora în diferite scopuri terapeutice. Cunoașterea conținutului maxim de aminoacizi în diferite mostre de polen și de miere ar permite combinarea efectivă a acestora în obținerea produselor apicole îmbogățite cu aminoacizi, care ar avea efecte benefice sănătății prin suplinirea necesarului de aminoacizi, în special de aminoacizi esențiali.

Comparative analysis of amino acids from acacia pollen and acacia honey and sunflower pollen and sunflower honey indicates that the amino acids in honey do not always come entirely from pollen, and some of their is derived from the direct physiological activity of the bee in the processing of honey from nectar. The data obtained on the total content and the quantitative and qualitative spectrum of the amino acids in acacia pollen, poly flower pollen and sunflower pollen, as well as acacia honey, lime honey and sunflower honey allow us to argue their direct use for different therapeutic purposes. Knowing the maximum content of amino acids in different pollen and honey samples will allow the effective combination of them in order to obtain the bee products enriched with amino acids and which would have beneficial health effects by filling the necessary amino acids, especially the essential ones.

Cuvinte-cheie
polen, miere, aminoacizi, sănătate,

Pollen, honey, amino acids, health