Modificări ale activităţii bioelectrice a creierului în insuficineţa renală cronică la câine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
288 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
619:616.831 (2)
Științe medicale. Medicină (6930)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (466)
SM ISO690:2012
SAFTENCU, Paula-Maria; STANCIU, Gabriela Dumitrița; MUSTEAȚĂ, Marina; BEŞCHEA CHIRIAC, I.S.; PAȘCA, Sorin-Aurelian; SOLCAN, Gheorghe. Modificări ale activităţii bioelectrice a creierului în insuficineţa renală cronică la câine. In: Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice. Vol.40, 3 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2014, pp. 368-370. ISBN 978-9975-64-263-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Vol.40, 2014
Simpozionul "40 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 3 octombrie 2014

Modificări ale activităţii bioelectrice a creierului în insuficineţa renală cronică la câine


CZU: 619:616.831
Pag. 368-370

Saftencu Paula-Maria, Stanciu Gabriela Dumitrița, Musteață Marina, Beşchea Chiriac I.S., Pașca Sorin-Aurelian, Solcan Gheorghe
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2020


Rezumat

Chronic kidney failure is characterized by the slow and progressive decrease of renal function with no symptoms in the early stage. In addition to the symptoms of kidney failure that appear with the advancement of the disease, neurological signs found are characterized by convulsions which may progress to status epilepticus. In such situations it is difficult to clinically differentiate the seizures due to chronic renal failure by those from idiopathic epilepsy (IE). In this study we analyze the electroencephalographic changes in dogs suffering from chronic kidney failure using a short time EEG recording.  The electroencephalogram(EEG) is a method used to measure the electrical activity of the brain, which was originally described on animal studies being the most important diagnostic tool in epilepsy. On EEG,chronic kidney failure was characterized by a nonspecific trace which allows the differentiation from idiopathic epilepsy. EEG trace is a reliable paraclinical tool useful to discriminate IE from other secondary conditions that have the same clinical appearance.

Cuvinte-cheie
Chronic kidney failure, Dog, epilepsy, Visual electroencephalography