Aspecte computer-tomografice ale meningiomului cerebral la câine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
196 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-21 13:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
619:616.72-006:636.7 (2)
Științe medicale. Medicină (6924)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (293)
Câini (23)
SM ISO690:2012
ARMASU, Mihaela; MUSTEAȚĂ, Marina; STANCIU, Gabriela Dumitrița; SOLCAN, Gheorghe. Aspecte computer-tomografice ale meningiomului cerebral la câine. In: Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice. Vol.40, 3 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2014, pp. 315-318. ISBN 978-9975-64-263-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Vol.40, 2014
Simpozionul "40 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 3 octombrie 2014

Aspecte computer-tomografice ale meningiomului cerebral la câine


CZU: 619:616.72-006:636.7
Pag. 315-318

Armasu Mihaela, Musteață Marina, Stanciu Gabriela Dumitrița, Solcan Gheorghe
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 25 mai 2020


Rezumat

CT Imaging for meningioma has been described in 2 dogs, 10 years of age, who were present at the consultation at Internal Clinic (Neurology) of the Faculty of Veterinary Medicine Iaşi. CT features were represented by: extraaxial location, broad base of implantation, hiperdens aspect compared to the surrounding parenchyma and post-contrast enhancement. In addition cystic meningioma presented a hypodense area, located in the periphery of the tumor, greater than the tumor itself. Also, there was an intensification of the meninges adjacent to the tumor following administration of the contrast agent, aspect called meningeal or dural tail sign.

Cuvinte-cheie
Cerebral meningioma, Computer-tomography, Dog