Diagnosticul coronavirozelor la suine prin examen serologic şi imunohistochimic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
21 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
619:616.98-036.22:578.834.1:636.4 (1)
Științe medicale. Medicină (5105)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (170)
Virologie (62)
Porc. Porcine (72)
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou; SOLCAN, C.; VELESCU, Elena. Diagnosticul coronavirozelor la suine prin examen serologic şi imunohistochimic. In: Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice. Volumul 40, 3 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2014, pp. 229-231. ISBN 978-9975-64-263-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Volumul 40, 2014
Simpozionul "Volumul include materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „40 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova” "
Chişinău, Moldova, 3 octombrie 2014

Diagnosticul coronavirozelor la suine prin examen serologic şi imunohistochimic


CZU: 619:616.98-036.22:578.834.1:636.4
Pag. 229-231

Autor Nou, Solcan C., Velescu Elena
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2020


Rezumat

Coronaviruses comprise a large family of RNA viruses that infect the digestive and respiratory epithelia and the nervous tissue. Immunofluorescence and immunochemistry assay were used to establish the presence of TGEV antigens in tissue samples  and feces of piglets and sows. 133 samples of different intestinal mucosal segment, feces and limph node smears  were tested by direct  immunofluorescence using a Anti-TGE polyclonal antiserum conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC) produced by VMRD. Increased sensitivity to this reaction was found in jejunum samples (72%).  Formalin fixed tissues  and feces were studied to confirm TGEV antigenes by indirect immunochemistry, by using a monoclonal mouse antibody FIPV3- 70 (Pierce Biotechnology).  The test  revealed a good  sensitivity to similar type of tissue: jejunum – 62,66%, limph nodes 47,36% . Feces samples provide also a good reaction by both type of techniques. The immunochemistry technique detected 7 more positive results  in comparision to the immunofluorescence assay, which recommand it as a more sensitive method.

Cuvinte-cheie
immunohistochemistry, Immunofluorescence, Transmissible gastroenteritis virus