Variaţia indicilor masei corporale şi ai microflorei intestinale la pui sub acţiunea biomasei de streptomicete
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
295 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
619:612.336.3 (1)
Științe medicale. Medicină (7201)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (488)
SM ISO690:2012
MANCIU, Alexandr. Variaţia indicilor masei corporale şi ai microflorei intestinale la pui sub acţiunea biomasei de streptomicete. In: Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice. Vol.40, 3 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2014, pp. 215-218. ISBN 978-9975-64-263-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Vol.40, 2014
Simpozionul "40 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 3 octombrie 2014

Variaţia indicilor masei corporale şi ai microflorei intestinale la pui sub acţiunea biomasei de streptomicete


CZU: 619:612.336.3
Pag. 215-218

Manciu Alexandr
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 mai 2020


Rezumat

Investigations are based on determination of changes of intestinal microbian flora of indices to chickens and some biochemical indexes under the action of biomass of streptomycetes. For this was obtained the biomass of some strains of streptomycetes which was administered in the daily ration of chicks. For proposed scheme, at different periods after administration of biomass was harvested from the intestines of chicks lavages, blood and serum samples for serological, microbiological and biochemical investigations. As a result  was established that in the experimental groups of chickens which was feed with  biomass of streptomycetes, were higher the total blood proteins,  body weight  and the intestinal microflora was composed of symbiotic microorganisms bowel without taking the antibiotics for prophylaxis  of bacterial intestinal infections.

Cuvinte-cheie
Antibiotics, biomass, Chicken, microflora, Streptomycetes

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-104283</cfResPublId>
<cfResPublDate>2014</cfResPublDate>
<cfVol>Vol.40</cfVol>
<cfStartPage>215</cfStartPage>
<cfISBN> 978-9975-64-263-7</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/104283</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Variaţia indicilor masei corporale şi ai microflorei intestinale la pui sub acţiunea biomasei de streptomicete</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Antibiotics; biomass; Chicken; microflora; Streptomycetes</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Investigations are based on determination of changes of intestinal microbian flora of indices to chickens and some biochemical indexes under the action of biomass of streptomycetes. For this was obtained the biomass of some strains of streptomycetes which was administered in the daily ration of chicks. For proposed scheme, at different periods after administration of biomass was harvested from the intestines of chicks lavages, blood and serum samples for serological, microbiological and biochemical investigations. As a result&nbsp; was established that in the experimental groups of chickens which was feed with&nbsp; biomass of streptomycetes, were higher the total blood proteins,&nbsp; body weight&nbsp; and the intestinal microflora was composed of symbiotic microorganisms bowel without taking the antibiotics for prophylaxis&nbsp; of bacterial intestinal infections.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-42938</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-42938</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-42938-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Manciu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Alexandr</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>