Zoonoze emergente şi reemergente la graniţa de Est a României
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
22 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
619:616:9-022.39(498) (1)
Științe medicale. Medicină (5081)
Patologie. Medicină clinică (3258)
GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE (1683)
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou; PĂDURARU, Oana; SAVUŢA, Gh.. Zoonoze emergente şi reemergente la graniţa de Est a României. In: Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice. Volumul 40, 3 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2014, pp. 207-211. ISBN 978-9975-64-263-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Volumul 40, 2014
Simpozionul "Volumul include materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „40 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova” "
Chişinău, Moldova, 3 octombrie 2014

Zoonoze emergente şi reemergente la graniţa de Est a României


CZU: 619:616:9-022.39(498)
Pag. 207-211

Autor Nou, Păduraru Oana, Savuţa Gh.
 
„Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
 
Disponibil în IBN: 22 mai 2020


Rezumat

The present  study summarizes the results of the seroepidemiological investigations regarding the detection of  specific antibodies to hepatitis E virus, West Nile virus and tick-borne encephalitis virus in animals.  We also present the results of the aetiologic exam regarding  Borrelia burgdorferi s.l. detection in ticks. The results confirm the presence of specific anti-HEV antibodies in pig farms from East of Romania. As for the arbovirosis, we consider that West Nile virus infections has become endemic in areas not described before. Also in the eastern Romania we find ecosystems capable of maintain infections transmitted by ticks. The results of our research is a challenge for future studies.

Cuvinte-cheie
Hepatitis E virus, Lyme, seroprevalence, tick-borne encephalitis, West Nile virus