Молочная продуктивность и микробиологические показатели молока коров разных сезонов отелов
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
36 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
636.2.084:619:612 (1)
Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi (115)
Științe medicale. Medicină (5105)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (219)
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou; УШКАЛОВ, В.. Молочная продуктивность и микробиологические показатели молока коров разных сезонов отелов. In: Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice. Volumul 40, 3 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2014, pp. 201-206. ISBN 978-9975-64-263-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Volumul 40, 2014
Simpozionul "Volumul include materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „40 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova” "
Chişinău, Moldova, 3 octombrie 2014

Молочная продуктивность и микробиологические показатели молока коров разных сезонов отелов


CZU: 636.2.084:619:612
Pag. 201-206

Autor Nou, Ушкалов В.
 
Сумский Аграрный Национальный Университет
 
Disponibil în IBN: 22 mai 2020


Rezumat

The aim was to study the milk prodaction and microbiological parameters of milk depending on the season of calving cows. Studies carried out in the period 2012 - 2013 gg LLC "Rise-Maxim" Ternopil region. Of the number of cows analog origin and age were formed 4 groups of cows on 10 of each. As a result was established staphylococcus in milk cows all groups throughout lactation. Minimum number was found in the summer (6 × 10³ - 11,1 × 10³ CFU / ml). From these data, it follows that the number of staphylococci largely varies depending on the season than the season of calving cows of different groups.

Cuvinte-cheie
Cows, Enteroccoc, Insimination, Milk production, Staphiloccocus