Nivelul de infestare cu Ecinococcus Granulosus Larvae la bovine, ovine şi suine în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
766 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-23 16:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
619:616.995.121.56 (3)
Științe medicale. Medicină (11590)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (590)
SM ISO690:2012
CHIHAI, Oleg, ERHAN, Dumitru, RUSU, Ştefan, TĂLĂMBUŢĂ, Nina, MELNIC, Galina, BONDARI, Lidia, POPOVICI, Adrian, MEREUŢĂ, Mihai, BÎCOS, R.. Nivelul de infestare cu Ecinococcus Granulosus Larvae la bovine, ovine şi suine în Republica Moldova. In: Medicină veterinară: Lucrări ştiinţifice, 3 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2014, Vol.40, pp. 138-141. ISBN 978-9975-64-263-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Vol.40, 2014
Simpozionul "40 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 3 octombrie 2014

Nivelul de infestare cu Ecinococcus Granulosus Larvae la bovine, ovine şi suine în Republica Moldova

CZU: 619:616.995.121.56

Pag. 138-141

Chihai Oleg1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Tălămbuţă Nina2, Melnic Galina1, Bondari Lidia3, Popovici Adrian4, Mereuţă Mihai4, Bîcos R.4
 
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar,
4 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
 
Teze de doctorat:
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

The epidemiological study of hydatidosis was performed on cattle, sheep and pigs, during January – February 2012, in slaughterhouse “Navelina”, Orhei, Republic of Moldova. All slaughtered animals were collected from various regions of the country. The aim of this study was to assess the epidemiology of hydatidosis in slaughtered animals, in Moldova.  Were examined a total of 1525 cattle, of whom 905 (59.34%) were infested with hydatid cysts, of them 58 (25.00%) from farms and 847 (65.50%) from household. Echinococosis cysts were found 41.5% in liver, 6.63% in lungs and 51.82% in both liver and lungs.  From the total of 5580 examined sheep, 3454 (61.89%) were found as infested, of them 2153 (80.00%) from farms and 1301 (45.03%) from household. Hydatid cysts have been found 36.88% of cases in liver, 11.87% in lungs and 51.24% in mixed localization.  In pigs (12700), no positive cases of hydatidosis have been detected, due to that all animals were collected from the pig complexes with closed mode maintenance. Thus, future investigations are warranted to further characterize the epidemiology of hydatidosis in Moldova.

Cuvinte-cheie
Cattle, Echinococosis, hydatidosis, prevalence, sheep