Starea și tendințele infracționalității violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
31 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.2/.7(478) (4)
Drept penal în general (332)
Infracțiuni împotriva statului (1187)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (2120)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (3258)
Infracțiuni împotriva persoanei (4511)
SM ISO690:2012
FAIGHER, Anatolie; CERNOMOREŢ, Sergiu; NASTAS, Andrei. Starea și tendințele infracționalității violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 128-138. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Starea și tendințele infracționalității violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice


CZU: 343.2/.7(478)
Pag. 128-138

Faigher Anatolie1, Cernomoreţ Sergiu2, Nastas Andrei3
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

Modificarea specificului relațiilor sociale determinată, la rîndul său de fenomenele inerente proprii spațiului european, afectat de migrația, substituirea valorilor socio-culturale, dezordini de masă în cadrul protestelor sociale etc. au lăsat amprenta sa asupra criminalității din Republica Moldova. Monitorizarea stării și tendințelor criminalității per ansamblu și a tipurilor de criminalitate concrete are relevanță pentru elaborarea proliticilor penale orientate prevenirii și combaterii criminalității. Prezentul articol vine cu unele date statistice destinate relevării specificului criminalității din Republica Moldova, fiind completată de unele exemple reprezentative din practica judiciară, care relevă specificul și tendințele criminalității naționale.

Cuvinte-cheie
criminalitate, violență, omor, vătămări corporale