Managementul criminologic – formă de control a procesului în domeniul securității
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
90 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-08 16:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9:355.45 (2)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (486)
Operațiuni de război în general. Tactică. Strategie. Teatru de război. Istoria campaniilor militare (77)
SM ISO690:2012
BÎRGĂU, Mihail. Managementul criminologic – formă de control a procesului în domeniul securității. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 122-127. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Managementul criminologic – formă de control a procesului în domeniul securității

Криминологический менеджмент как форма управления процессом в сфере безопасности


CZU: 343.9:355.45
Pag. 122-127

Bîrgău Mihail
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

Obiectivul fundamental al fiecărui stat întrunește acțiunile întreprinse pentru securitatea propriilor cetățeni. Pentru securizarea cetățenilor este necesar a cunoaște sursa principală a amenințării, precum și identificarea modalităților de contracarare eficientă a acesteia. Studierea managementului criminologic ca disciplină juridică și introducerea acesteia în practica activității organelor de ocrotire a normelor de drept, ne va permite să gestionăm eficient procesul de combatere și prevenire a criminalității, precum și să organizăm diverse măsuri pentru reducerea criminalității în general.

Задача каждого государства – это защита собственных граждан. Для обеспечения защиты необходимо понимать первоисточник угрозы, а также эффективно ему противодействовать. Изучение Криминологического менеджмента как правовой дисциплины и внедрение ее в практику работы органов внутренних дел позволит эффективно управлять процессом борьбы и предупреждения преступности, а также организовывать различные мероприятия по снижению уровня преступности в целом.

Cuvinte-cheie
managementul criminologic, organele afacerilor interne, Ministerul Afacerilor Interne, securitate, gestionarea organelor afacerilor interne, protejarea drepturilor cetățenilor, introducerea managementului criminologic,

криминологический менеджмент, органы внутренних дел, МВД, безопасность, управление органами внутренних дел, защита прав граждан, внедрение криминологического менеджмента