Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
64 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 20:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.2(043.2) (2)
Drept penal în general (351)
SM ISO690:2012
GUŢANU, Eugen; STAVER, Liliana. Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 115-121. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale


CZU: 343.2(043.2)
Pag. 115-121

Guţanu Eugen1, Staver Liliana2
 
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

În articol se analizează un drept fundamental al cetățeanului intrat în conflict cu legea penală – principiul asigurării dreptului la apărare. Sarcinile de bază ale jurisprundenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Respectarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului este o condiţie nestingherită a unui stat de drept. Dintre multitudinea drepturilor fundamentale ce le are cetățeanul, un loc important îl are dreptul la apărare a bănuitului, învinuitului, inculpatului. Acestui principiu constituțional i se atribuie un loc aparte în sistemul principiilor unui stat democratic. Înfăptuirea dreptului la apărare e nu numai o manifestare a democrației, dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei. Respectarea garanţiilor procesuale a învinuitului în procesul penal în care lipsesc contradicţiile între interesele legale ale persoanei şi cele ale statului, asigură supremaţia legii şi dreptăţii în procesul înfăptuirii justiţiei. În principiul asigurării învinuitului a dreptului la apărare sunt reflectate umanismul şi democratismul justiţiei. Acest principiu constituțional contribuie la înfăptuirea justiției și la realizarea funcţiei unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie
dreptul la apărare, cetăţean, societate, norme de drept, stat

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Gumeni, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>Road safety and its management</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-45-632-6</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>interventions</subject>
<subject>law</subject>
<subject>order</subject>
<subject>risk factors</subject>
<subject>strategy</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The scientific evidence on the magnitude, risk factors and effective interventions for the prevention of road traffic injury is reasonably well documented and readily available. As with other policy areas, such knowledge alone cannot bring about a change in the road safety situation; the real challenge is how to translate that knowledge into sustainable solutions in different contexts. The evidence and the inclusion of road safety and sustainable transport targets in the Sustainable Development Goals are both essential, but the real issue is the leveraging of opportunities and challenges in different policy contexts. Need, therefore, to reflect on how to act and to take practical steps towards the improvement of the road safety and transport situation at local, national, regional and international levels. Change in road safety policy, as in other areas of policy, is generally a progressive and iterative process that requires continued improvements and innovations in the solutions summarized. It need to realize that improving road safety policy is not a one-off event, but rather the pursuit of a long-term collective action. To do so is to see the road safety targets of the Sustainable Development Goals as the beginning of a journey to change in road safety policy &ndash; a journey that needs to run its full course at both national and local levels.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>