Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
63 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 20:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.2(043.2) (2)
Drept penal în general (351)
SM ISO690:2012
GUŢANU, Eugen; STAVER, Liliana. Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 115-121. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale


CZU: 343.2(043.2)
Pag. 115-121

Guţanu Eugen1, Staver Liliana2
 
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

În articol se analizează un drept fundamental al cetățeanului intrat în conflict cu legea penală – principiul asigurării dreptului la apărare. Sarcinile de bază ale jurisprundenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Respectarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului este o condiţie nestingherită a unui stat de drept. Dintre multitudinea drepturilor fundamentale ce le are cetățeanul, un loc important îl are dreptul la apărare a bănuitului, învinuitului, inculpatului. Acestui principiu constituțional i se atribuie un loc aparte în sistemul principiilor unui stat democratic. Înfăptuirea dreptului la apărare e nu numai o manifestare a democrației, dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei. Respectarea garanţiilor procesuale a învinuitului în procesul penal în care lipsesc contradicţiile între interesele legale ale persoanei şi cele ale statului, asigură supremaţia legii şi dreptăţii în procesul înfăptuirii justiţiei. În principiul asigurării învinuitului a dreptului la apărare sunt reflectate umanismul şi democratismul justiţiei. Acest principiu constituțional contribuie la înfăptuirea justiției și la realizarea funcţiei unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie
dreptul la apărare, cetăţean, societate, norme de drept, stat

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-104072</doi_batch_id>
<timestamp>1594329884</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova </registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Relaţii internaţionale. Plus</full_title>
<issn media_type='print'>18574440</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>1(17)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Conţinutul dreptului la apărare &icirc;n faza urmăririi penale: aspecte procesuale</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Eugen</given_name>
<surname>Guţanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Liliana</given_name>
<surname>Staver</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>115</first_page>
<last_page>121</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>atch>>
<first_page>77</first_page>
<last_page>80</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>