Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
60 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 20:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.2(043.2) (2)
Drept penal în general (351)
SM ISO690:2012
GUŢANU, Eugen; STAVER, Liliana. Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 115-121. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale


CZU: 343.2(043.2)
Pag. 115-121

Guţanu Eugen1, Staver Liliana2
 
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

În articol se analizează un drept fundamental al cetățeanului intrat în conflict cu legea penală – principiul asigurării dreptului la apărare. Sarcinile de bază ale jurisprundenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Respectarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului este o condiţie nestingherită a unui stat de drept. Dintre multitudinea drepturilor fundamentale ce le are cetățeanul, un loc important îl are dreptul la apărare a bănuitului, învinuitului, inculpatului. Acestui principiu constituțional i se atribuie un loc aparte în sistemul principiilor unui stat democratic. Înfăptuirea dreptului la apărare e nu numai o manifestare a democrației, dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei. Respectarea garanţiilor procesuale a învinuitului în procesul penal în care lipsesc contradicţiile între interesele legale ale persoanei şi cele ale statului, asigură supremaţia legii şi dreptăţii în procesul înfăptuirii justiţiei. În principiul asigurării învinuitului a dreptului la apărare sunt reflectate umanismul şi democratismul justiţiei. Acest principiu constituțional contribuie la înfăptuirea justiției și la realizarea funcţiei unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie
dreptul la apărare, cetăţean, societate, norme de drept, stat

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-104072</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-05-20</cfResPublDate>
<cfVol>17</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>115</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4440</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/104072</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Conţinutul dreptului la apărare &icirc;n faza urmăririi penale: aspecte procesuale</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>dreptul la apărare; cetăţean; societate; norme de drept; stat</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n articol se analizează un drept fundamental al cetățeanului intrat &icirc;n conflict cu legea penală &ndash; principiul asigurării dreptului la apărare. Sarcinile de bază ale jurisprundenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Respectarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului este o condiţie nestingherită a unui stat de drept. Dintre multitudinea drepturilor fundamentale ce le are cetățeanul, un loc important &icirc;l are dreptul la apărare a bănuitului, &icirc;nvinuitului, inculpatului. Acestui principiu constituțional i se atribuie un loc aparte &icirc;n sistemul principiilor unui stat democratic. &Icirc;nfăptuirea dreptului la apărare e nu numai o manifestare a democrației, dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei. Respectarea garanţiilor procesuale a &icirc;nvinuitului &icirc;n procesul penal &icirc;n care lipsesc contradicţiile &icirc;ntre interesele legale ale persoanei şi cele ale statului, asigură supremaţia legii şi dreptăţii &icirc;n procesul &icirc;nfăptuirii justiţiei. &Icirc;n principiul asigurării &icirc;nvinuitului a dreptului la apărare sunt reflectate umanismul şi democratismul justiţiei. Acest principiu constituțional contribuie la &icirc;nfăptuirea justiției și la realizarea funcţiei unui proces echitabil.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-05-20T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-05-20T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11221</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-05-20T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-20400</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-05-20T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11221</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11221-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-05-20T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Guţanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Eugen</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-20400</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-20400-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-05-20T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Staver</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Liliana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>