Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
62 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 20:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.2(043.2) (2)
Drept penal în general (351)
SM ISO690:2012
GUŢANU, Eugen; STAVER, Liliana. Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 115-121. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale


CZU: 343.2(043.2)
Pag. 115-121

Guţanu Eugen1, Staver Liliana2
 
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

În articol se analizează un drept fundamental al cetățeanului intrat în conflict cu legea penală – principiul asigurării dreptului la apărare. Sarcinile de bază ale jurisprundenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Respectarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului este o condiţie nestingherită a unui stat de drept. Dintre multitudinea drepturilor fundamentale ce le are cetățeanul, un loc important îl are dreptul la apărare a bănuitului, învinuitului, inculpatului. Acestui principiu constituțional i se atribuie un loc aparte în sistemul principiilor unui stat democratic. Înfăptuirea dreptului la apărare e nu numai o manifestare a democrației, dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei. Respectarea garanţiilor procesuale a învinuitului în procesul penal în care lipsesc contradicţiile între interesele legale ale persoanei şi cele ale statului, asigură supremaţia legii şi dreptăţii în procesul înfăptuirii justiţiei. În principiul asigurării învinuitului a dreptului la apărare sunt reflectate umanismul şi democratismul justiţiei. Acest principiu constituțional contribuie la înfăptuirea justiției și la realizarea funcţiei unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie
dreptul la apărare, cetăţean, societate, norme de drept, stat

BibTeX Export

@article{ibn_104072,
author = {Guţanu, E. and Staver, L.},
title = {<p>Conţinutul dreptului la apărare &icirc;n faza urmăririi penale: aspecte procesuale</p>},
journal = {Relaţii internaţionale. Plus},
year = {2020},
volume = {17 (1)},
pages = {115-121},
month = {May},
abstract = {(RO) <p>&Icirc;n articol se analizează un drept fundamental al cetățeanului intrat &icirc;n conflict cu legea penală &ndash; principiul asigurării dreptului la apărare. Sarcinile de bază ale jurisprundenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Respectarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului este o condiţie nestingherită a unui stat de drept. Dintre multitudinea drepturilor fundamentale ce le are cetățeanul, un loc important &icirc;l are dreptul la apărare a bănuitului, &icirc;nvinuitului, inculpatului. Acestui principiu constituțional i se atribuie un loc aparte &icirc;n sistemul principiilor unui stat democratic. &Icirc;nfăptuirea dreptului la apărare e nu numai o manifestare a democrației, dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei. Respectarea garanţiilor procesuale a &icirc;nvinuitului &icirc;n procesul penal &icirc;n care lipsesc contradicţiile &icirc;ntre interesele legale ale persoanei şi cele ale statului, asigură supremaţia legii şi dreptăţii &icirc;n procesul &icirc;nfăptuirii justiţiei. &Icirc;n principiul asigurării &icirc;nvinuitului a dreptului la apărare sunt reflectate umanismul şi democratismul justiţiei. Acest principiu constituțional contribuie la &icirc;nfăptuirea justiției și la realizarea funcţiei unui proces echitabil.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/104072},
keywords = {dreptul la apărare, cetăţean, societate, norme de drept, stat}
}