Răspundere penală pentru declarațiile cu rea-voință în statele aparținând sistemului de drept anglo-saxon
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.14+343.8 (2)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (665)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (105)
SM ISO690:2012
NASTAS, Andrei; CERNOMOREŢ, Sergiu; CEBOTARI, Olesea. Răspundere penală pentru declarațiile cu rea-voință în statele aparținând sistemului de drept anglo-saxon. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 102-114. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Răspundere penală pentru declarațiile cu rea-voință în statele aparținând sistemului de drept anglo-saxon


CZU: 343.14+343.8
Pag. 102-114

Nastas Andrei1, Cernomoreţ Sergiu2, Cebotari Olesea3
 
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
3 Judecătoria Buiucani
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

Practica demonstrează că în orice stat şi în orice perioadă de timp există un sistem regulator, care rezultă chiar din condiţiile materiale ale vieţii acestuia, precum şi din elementele psihice ale indivizilor convieţuitori, şi care desemnează pentru fiecare sferă proprie a activităţii, legînd pe unul de altul printr-o serie de relaţii de Stat în cazul cererilor sau solicitărilor de acordare a asistenţei juridice calificate. În orice sistem penal, infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei joacă rolul de sprijin al desfăşurării în bune condiţii a unei proceduri judiciare, rolul primordial constituindul veridicitatea informaţiilor relatate de martor, care vor duce nemijlocit la înfăptuirea justiţiei. Justiţia, de fapt, reprezintă acea valoare socială indispensabilă şi deosebit de importantă, de a cărei înfăptuire depinde întreaga ordine socială. Prezentul articol este dedicat studiului infracțiunilor privind declarațiile cu rea-voință, prin prisma incriminării acestora în legislațiile unor state aparținînd sistemului de drept anglosaxon.

Cuvinte-cheie
declaraţie, justiţie, drept penal, răspunderea penală