Impactul migrației forței de muncă asupra formării dezvoltării socio-economice a Azerbaijanului ca țară gazdă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
34 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.74(479.24) (2)
Demografie. Studiul populației (342)
SM ISO690:2012
ASKEROVA, Simuzer; GOLOVATAIA, Ludmila. Impactul migrației forței de muncă asupra formării dezvoltării socio-economice a Azerbaijanului ca țară gazdă. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 97-101. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Impactul migrației forței de muncă asupra formării dezvoltării socio-economice a Azerbaijanului ca țară gazdă

Влияние трудовой миграции на социально- экономического развитие Азербайджана, как принимающей страны


CZU: 314.74(479.24)
JEL: J61, E24, F22
Pag. 97-101

Askerova Simuzer, Golovataia Ludmila
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

În contextul globalizării pieței mondiale, migrația forței de muncă este cu siguranță o parte a formării economiilor naționale. Astăzi, procesele de migrație pot afecta dezvoltarea economică, socială și politică a țării gazdă. În acest studiu autorii au examinat dinamica fluxurilor de migrație în Azerbaijan. Este realizată analiza comparativă a activității muncii a migranților. Adițional, sunt analizate și aspectele pozitive și negative ale migrației și impactul acesteia asupra dezvoltării socio-economice a Azerbaidjanului.

В контексте глобализации мирового рынка, трудовая миграция, несомненно, является частью формирования экономики стран. Сегодня миграционное процессы способны воздействовать на экономическое, социальное и политическое развитие принимающей страны. В данном исследовании рассмотрена динамика миграционных потоков в Азербайджане. Проведён сравнительный анализ в трудовой деятельности мигрантов. Так же проанализированы положительные и отрицательные стороны трудовой миграции и ее влияние социально – экономическое развитие Азербайджана.

Cuvinte-cheie
Migrația forței de muncă lucrător migrant țara gazdă fluxuri de numerar piața internațională a muncii,

Трудовая миграция трудовой мигрант принимающая страна денежные потоки международный рынок труда