Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
51 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.7:341.215.43 (2)
Demografie. Studiul populației (352)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (441)
SM ISO690:2012
BUSHRA, Masri; CROTENCO, Iurie. Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 91-96. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație

Подход, основанный на теории неореализма в современной экономической миграционной политике


CZU: 314.7:341.215.43
JEL: F22, F59, J68, O15
Pag. 91-96

Bushra Masri1, Crotenco Iurie2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

De-a lungul ultimilor 20 de ani, multe transformări socio-economice au avut loc ca urmare a unor procese de imigrare importante, care au schimbat caracterul lumii, au trecut hotarele și-au schimbat paradigmele economice și umane. Abordarea neorealistă, care susține diferite structuri, a ajuns din nou în titlurile politice din lume. În acest articol autorul va încerca să ofere o viziune teoretică a relației dintre accesul social și schimbările economice sociale în lumea imigrației.

В течении 20 последних лет, в результате долгосрочных миграционных процессов, произошли значительные экономические и социальные изменения, которые преобразили весь мир, пересекая границы и преобразовывая человеческие и экономические парадигмы коренным образом. И вновь, на политическую и государственную мировую арену вышла теория неореализма, которая говорит о реструктуризации. Данная статья пытается представить теоретический взгляд на социальный подход к социо-экономическим изменениям в области миграции в мире.

Cuvinte-cheie
globalizare, economie modernă, neorealism,

глобализация, современная экономика, неореализм

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p> Abordarea neorealistă &icirc;n politica economică modernă de imigrație</p>">
<meta name="citation_author" content="Bushra, Masri">
<meta name="citation_author" content="Crotenco, Iurie">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/05/20">
<meta name="citation_journal_title" content="Relaţii internaţionale. Plus">
<meta name="citation_volume" content="17">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="91">
<meta name="citation_lastpage" content="96">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/91-96_15.pdf">