Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
293 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.7:341.215.43 (2)
Demografie. Studiul populației (460)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (546)
SM ISO690:2012
BUSHRA, Masri; CROTENCO, Iurie. Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 91-96. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație

Подход, основанный на теории неореализма в современной экономической миграционной политике


CZU: 314.7:341.215.43
JEL: F22, F59, J68, O15
Pag. 91-96

Bushra Masri1, Crotenco Iurie2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

De-a lungul ultimilor 20 de ani, multe transformări socio-economice au avut loc ca urmare a unor procese de imigrare importante, care au schimbat caracterul lumii, au trecut hotarele și-au schimbat paradigmele economice și umane. Abordarea neorealistă, care susține diferite structuri, a ajuns din nou în titlurile politice din lume. În acest articol autorul va încerca să ofere o viziune teoretică a relației dintre accesul social și schimbările economice sociale în lumea imigrației.

В течении 20 последних лет, в результате долгосрочных миграционных процессов, произошли значительные экономические и социальные изменения, которые преобразили весь мир, пересекая границы и преобразовывая человеческие и экономические парадигмы коренным образом. И вновь, на политическую и государственную мировую арену вышла теория неореализма, которая говорит о реструктуризации. Данная статья пытается представить теоретический взгляд на социальный подход к социо-экономическим изменениям в области миграции в мире.

Cuvinte-cheie
globalizare, economie modernă, neorealism,

глобализация, современная экономика, неореализм

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Bushra, M.</dc:creator>
<dc:creator>Crotenco, I.</dc:creator>
<dc:date>2020-05-20</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>De-a lungul ultimilor 20 de ani, multe transformări socio-economice au avut loc ca urmare a unor procese de imigrare importante, care au schimbat caracterul lumii, au trecut hotarele și-au schimbat paradigmele economice și umane. Abordarea neorealistă, care susține diferite structuri, a ajuns din nou &icirc;n titlurile politice din lume. &Icirc;n acest articol autorul va &icirc;ncerca să ofere o viziune teoretică a relației dintre accesul social și schimbările economice sociale &icirc;n lumea imigrației.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p>В течении 20 последних лет, в результате долгосрочных миграционных процессов, произошли значительные экономические и социальные изменения, которые преобразили весь мир, пересекая границы и преобразовывая человеческие и экономические парадигмы коренным образом. И вновь, на политическую и государственную мировую арену вышла теория неореализма, которая говорит о реструктуризации. Данная статья пытается представить теоретический взгляд на социальный подход к социо-экономическим изменениям в области миграции в мире.</p></dc:description>
<dc:source>Relaţii internaţionale. Plus 17 (1) 91-96</dc:source>
<dc:subject>globalizare</dc:subject>
<dc:subject>economie modernă</dc:subject>
<dc:subject>neorealism</dc:subject>
<dc:subject>глобализация</dc:subject>
<dc:subject>современная экономика</dc:subject>
<dc:subject>неореализм</dc:subject>
<dc:title><p> Abordarea neorealistă &icirc;n politica economică modernă de imigrație</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>