Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
49 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.7:341.215.43 (2)
Demografie. Studiul populației (352)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (441)
SM ISO690:2012
BUSHRA, Masri; CROTENCO, Iurie. Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 91-96. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație

Подход, основанный на теории неореализма в современной экономической миграционной политике


CZU: 314.7:341.215.43
JEL: F22, F59, J68, O15
Pag. 91-96

Bushra Masri1, Crotenco Iurie2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

De-a lungul ultimilor 20 de ani, multe transformări socio-economice au avut loc ca urmare a unor procese de imigrare importante, care au schimbat caracterul lumii, au trecut hotarele și-au schimbat paradigmele economice și umane. Abordarea neorealistă, care susține diferite structuri, a ajuns din nou în titlurile politice din lume. În acest articol autorul va încerca să ofere o viziune teoretică a relației dintre accesul social și schimbările economice sociale în lumea imigrației.

В течении 20 последних лет, в результате долгосрочных миграционных процессов, произошли значительные экономические и социальные изменения, которые преобразили весь мир, пересекая границы и преобразовывая человеческие и экономические парадигмы коренным образом. И вновь, на политическую и государственную мировую арену вышла теория неореализма, которая говорит о реструктуризации. Данная статья пытается представить теоретический взгляд на социальный подход к социо-экономическим изменениям в области миграции в мире.

Cuvinte-cheie
globalizare, economie modernă, neorealism,

глобализация, современная экономика, неореализм

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bushra, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Crotenco, I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova , Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p> Abordarea neorealistă &icirc;n politica economică modernă de imigrație</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4440</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>globalizare</subject>
<subject>economie modernă</subject>
<subject>neorealism</subject>
<subject>глобализация</subject>
<subject>современная экономика</subject>
<subject>неореализм</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>314.7:341.215.43</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-05-20</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>De-a lungul ultimilor 20 de ani, multe transformări socio-economice au avut loc ca urmare a unor procese de imigrare importante, care au schimbat caracterul lumii, au trecut hotarele și-au schimbat paradigmele economice și umane. Abordarea neorealistă, care susține diferite structuri, a ajuns din nou &icirc;n titlurile politice din lume. &Icirc;n acest articol autorul va &icirc;ncerca să ofere o viziune teoretică a relației dintre accesul social și schimbările economice sociale &icirc;n lumea imigrației.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>В течении 20 последних лет, в результате долгосрочных миграционных процессов, произошли значительные экономические и социальные изменения, которые преобразили весь мир, пересекая границы и преобразовывая человеческие и экономические парадигмы коренным образом. И вновь, на политическую и государственную мировую арену вышла теория неореализма, которая говорит о реструктуризации. Данная статья пытается представить теоретический взгляд на социальный подход к социо-экономическим изменениям в области миграции в мире.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>