Integrarea socială a minorităților naționale în societatea israeliană modernă: realizări, probleme, perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
31 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.15:341.234(33) (4)
Mișcări naționale populare, etnice și aspectele specifice. Minorități naționale și etnice (101)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (432)
SM ISO690:2012
ABU AJAJ, Yaser; ROŞCA, Simion. Integrarea socială a minorităților naționale în societatea israeliană modernă: realizări, probleme, perspective. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 43-56. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Integrarea socială a minorităților naționale în societatea israeliană modernă: realizări, probleme, perspective


CZU: 323.15:341.234(33)
Pag. 43-56

Abu Ajaj Yaser, Roşca Simion
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

Studiul generalizează rezultatele luptei minorităților arabe din Statul Israel pentru drepturile la identitatea socio-culturală. Este actualizată povestea unei populații, care din momentul apariției Statului Israel ca stat evreu, democratic de drepta a cunoscut o îmbunătățire semnificativă a nivelului de trai, a obținut realizări în domeniile educației, instruirii, bunăstării, sănătății, economiei și culturii. Cu toate acestea, încă n-a obținut egalitatea deplină și a întâmpinat dificultăți în a fi o minoritate non-evreiască într-un stat evreiesc. Acest articol descrie schimbările desfășurate de-a lungul anilor și caracteristicile societății arabe din Israel; estimează influența rețelelor sociale asupra integrării naționale în societatea israeliană modernă. Accent este pus pe integrare și dialogul social, sunt analizate aspectele sociale; este estimată influența rețelelor sociale asupra procesului de integrare a minorităților naționale în societatea israeliană modernă cu referire la populația cetățenilor arabi și beduini.

Cuvinte-cheie
integrare socială, minorități arabe, societate israeliană modernă, reţele sociale