Integrarea socială a migranţilor – factor al stabilităţii şi securităţii statelor europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.215.43:314.7 (2)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (432)
Demografie. Studiul populației (342)
SM ISO690:2012
DAUD, Tatiana. Integrarea socială a migranţilor – factor al stabilităţii şi securităţii statelor europene. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 34-42. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Integrarea socială a migranţilor – factor al stabilităţii şi securităţii statelor europene


CZU: 341.215.43:314.7
Pag. 34-42

Daud Tatiana
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

În acest studiul este analizată experienţa migranţilor care au reuşit să se integreze în statele europene. Asigurarea securităţii migranţilor nu este doar o problemă tehnică, ci reprezintă o serie de provocări pentru politica europeană. Este abordat sistemic şi interdisciplinar procesul integrării sociale a migranţilor. Sub acest aspect sunt redimensionați factorii stabilităţii şi securităţii statelor europene. Autorul subliniază că migraţia internaţională şi integrarea socială a migranţilor sunt influențate de cultura, conştiinţa şi competenţa profesională a actorilor implicați. Dimensiunile şi componentele integrării sociale a migranţilor sunt: factorii şi mediul în care se desfăşoară, normele ce reglează relaţiile dintre migrant şi societatea țării de gazdă, stabilitatea şi securitatea. Uniunea Europeană își propune să mențină stabilitatea şi securitatea în interiorul spaţiului comunitar. Autorul evidențiază dependența integrării sociale a migranților și de condițiile economice, sociale, culturale, politice ale țărilor europene.

Cuvinte-cheie
integrare socială, securitate, stabilitate, dialog social, Uniunea Europeană