Metamorfoze ale diplomației economice internaționale în perioada globalizării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
36 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.7:33:316.32 (2)
Drept diplomatic (22)
Economie. Științe economice (4419)
Structură socială. Societatea ca sistem social (500)
SM ISO690:2012
ГОЛОВАТАЯ, Людмила. Metamorfoze ale diplomației economice internaționale în perioada globalizării. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 9-21. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Metamorfoze ale diplomației economice internaționale în perioada globalizării

Трансформация международной экономической дипломатии в период глобализации


CZU: 341.7:33:316.32
JEL: F42, H11
Pag. 9-21

Головатая Людмила
 
Институт международных отношений Молдовы
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

Economia a preluat treptat rolul principalului factor de influență al politicii și acum depășește vechile diferențe naționale sau regionale. În acest articol autorul analizează schimbările fundamentale ale diplomației economice într-un moment în care diplomația interstatală tradițională este complicată de faptul că actorii nestatali, inclusiv un număr tot mai mare de ministere guvernamentale, participă tot mai mult la relațiile economice internaționale. Actorii non-statali, cum ar fi diplomații de afaceri și diplomații transnaționali de ONG-uri economice, cu numeroasele lor alianțe și grupuri de presiune transfrontaliere, au adăugat componenta „relațiilor supra-teritoriale” câmpului tradițional al diplomației economice, slăbind astfel suveranitatea statelor în desfășurarea relațiilor economice internaționale. În același timp, confruntați cu globalizarea și concurența pentru investiții străine directe, precum și cu influența crescândă a organizațiilor internaționale pentru a stabili standarde economice (Organizația Mondială a Comerțului, OMC, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, UIT, Organizația Internațională a Muncii, OIM etc.), multe țările s-au asigurat că diplomații specializați în activități economice și comerciale își servesc mai eficient interesele naționale în domeniile economic și de afaceri.

Cuvinte-cheie
diplomaţie economică, subiecți neguvernamentali, globalizare, interese naţionale, securitate,

экономическая дипломатия, негосударственные субъекты, глобализация, национальные интересы, безопасность