Impactul parazitozelor asupra rezultatului examenului alergic la tuberculoza bovină
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
197 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-11 16:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
619:616.98-078:579.873.21:636.2 (1)
Științe medicale. Medicină (6347)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (266)
Microorganisme. Bacterii (83)
Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi (127)
SM ISO690:2012
ERHAN, Dumitru; RUSU, Ştefan; CHIHAI, Oleg; BUZA, Vasile; GRATI, N; GHERASIM, Elena; ZAMORNEA, Maria; ANGHEL, Tudor. Impactul parazitozelor asupra rezultatului examenului alergic la tuberculoza bovină. In: Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice. Vol.40, 3 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2014, pp. 99-106. ISBN 978-9975-64-263-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Vol.40, 2014
Simpozionul "40 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 3 octombrie 2014

Impactul parazitozelor asupra rezultatului examenului alergic la tuberculoza bovină


CZU: 619:616.98-078:579.873.21:636.2
Pag. 99-106

Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Chihai Oleg, Buza Vasile, Grati N, Gherasim Elena, Zamornea Maria, Anghel Tudor
 
Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

The work presents the results of applied in the Republic of Moldova (1999-2013) in bovines allergic tests on presence of tuberculosis revealing that out of 3.167.704 studied animals those 26.114 (0,83 %) show positive take. The results of allergic tests varied between 2,01% conducted in 2000 as little as 0,04%  in 2013 conducted immediately after the first research. The second research conducted in 42 days after the first one has revealed 4.058 bovines out of those 26.114 researched or 15,54 % of all positively reacted during the first research that is 6 times less. In order to conduct the laboratory tests (anatomy pathologic, bacteriologic, histological etc.) on establishing whether the animals have been infested with Mycobacterium tuberculosis, 1.752 animals have been slaughtered. The laboratory tests revealed that all studied animals provided negative results yet indicated high level of infestation with larva of Echinococcus granulosus and other mono- and poliparasitic agents.

Cuvinte-cheie
Allergic tests on tuberculosis, Bovines, Economic impact, Infestation, Parazitosis