Actualităţi în ortopedia pediatrică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
SM ISO690:2012
MOROZ, Petru. Actualităţi în ortopedia pediatrică. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 158-159. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Actualităţi în ortopedia pediatrică

Actualities in pediatric orthopedy


Pag. 158-159

Moroz Petru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

The author’s personal experience for over 50 years based on the surgical treatment of more than 15 000 children operated at age from the newborn period and up to adult. The arsenal included surgery techniques known in orthopedics and modifi ed methods, confi rmed by 34 inventions and more then 80 innovations, which were put into practice

Личный опыт автора на протяжении 50-ти лет основан на хирургическом лечении более 15 000 детей, оперированных в возрасте начиная с периода новорожденности и до совершеннолетия. В арсенале хирургии включены методы, известные в ортопедии, и методы, модифицированные, подтверждённые 34 изобретениями и более 80 рационализаторскими предложениями, которые внедрены в практику и результаты изучены в отдалённые сроки.