Avantajele artroscopiei în tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
30 0
SM ISO690:2012
ERHAN, Nicolae; GORNEA, Filip; VETRILĂ, Viorel; BEŢIŞOR, Alexandru; DARCIUC, Dumitru. Avantajele artroscopiei în tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 99-102. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Avantajele artroscopiei în tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului

Advantages of arthroscopy in the treatment of intraarticular fractures of the knee

Преимущество артроскопической техники в лечении внутрисуставных переломов коленного сустава


Pag. 99-102

Erhan Nicolae, Gornea Filip, Vetrilă Viorel, Beţişor Alexandru, Darciuc Dumitru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

This article is about the personal experience of surgical treatment of 72 patients with intraarticular fractures of the knee using arthroscopy and transcutaneus osteosynthesis with canulated screw in tibial, femoral and condilar fractures, type B1-B3 AO classifi cation. 42 patients of them were with condilo-tibial fractures, 8 – with femoral fractures. In 22 cases of intercondilien eminence osteosynthesis were done using style suture, 19 patients of them were with menyscal terse, 6 – with injure LCA, 1 – with injure LCP. In 8 cases of menyscal terse were done sutures, in 4 – cases resection of the injured part, in 2 cases – proximal fi xation LCA. Presented results are from the last 2-4 years. The average of functional results were – 92,6, knee’s score were – 89,5 (International Knee Score).

В работе изложен опыт хирургического лечения внутрисуставных переломов коленного сустава с использованием артроскопической техники и остеосинтеза спонгиозными винтами у 72 больных с переломами мыщелков большеберцовой кости и переломами мыщелков бедренной кости типа «В» (по классификации АО), переломы межмыщелкового возвышения. Переломы мыщелков большеберцовой кости наблюдались у 42 пациентов, переломы мыщелков бедренной кости — у 8 пациентов, переломы межмыщелкового возвышения — у 22 больных. Повреждение менисков было у 19 пациентов; 6 с повреждением ПКС, 1 с повреждением ЗКС. У 8 пациентов был произведен шов мениска, у 4 выполнили парциальную резекцию. У 2 пациентов при отрыве ПКС от бедренного прикрепления произвели реинсерцию. Результаты лечения были оценины по шкале IKSS через 2-4 года после операций u получили в среднем 93,6 баллов.