Artroplastia de revizie a şoldului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
31 0
SM ISO690:2012
CROITOR, Gheorghe; DARCIUC, Mihail; BEŢIŞOR, Alexandru; GHERGHELEGIU, Alexandru; CROITOR, Roman. Artroplastia de revizie a şoldului. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 96-97. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Artroplastia de revizie a şoldului

Revision hip arthroplasty

Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава


Pag. 96-97

Croitor Gheorghe, Darciuc Mihail, Beţişor Alexandru, Gherghelegiu Alexandru, Croitor Roman
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

The authors report their own experience in hip revision of the prosthetic components due to an aseptic loosening. А series of 87 patients with aseptic loosening occurred at а period of 2,5 months till 12 years postoperatively. Bone deformities were assessed by the W.G. Paprosky classification. In the type 3 dеfects, the authors propose an original method of bone grafting.

Авторы приводят собственный опыт в ревизионном эндопротезировании асептической нестабильности протезных компонентов. Были прооперированы 87 пациентов, у которых произошла асептическая нестабильность протезных компонентов в периоде от 2,5 лет до 12 лет после первичной артропластики. Дефекты вертлужной впадины и бедренного компонента были класифицированы по шкале Папроски. При дефектах 3 типа авт о р ы п р ед л а г а ю т собственный метод костной пластики.