Experienţa de 27 de ani în artroplastia de şold acumulată în Clinica II a Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
SM ISO690:2012
GORNEA, Filip; MARIN, Ion; STARŢUN, Vasile; DMITRIENCO, Victor; CHIRILĂ, Vitalie; UNCUŢA, Cristina. Experienţa de 27 de ani în artroplastia de şold acumulată în Clinica II a Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 93-95. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Experienţa de 27 de ani în artroplastia de şold acumulată în Clinica II a Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

Our experience of 27 years in hip arthroplasty at Clinic nr.2 of Clinical Hospital of Traumatology and Orthopedy

27-летний опыт проведения эндопротезирования тазобедренного сустава во II-й клинике Клинической Больницы Травматологии и Ортопедии


Pag. 93-95

Gornea Filip1, Marin Ion1, Starţun Vasile2, Dmitrienco Victor2, Chirilă Vitalie1, Uncuţa Cristina2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

Our experience of 619 hip arthroplasties (monopolar = 44,4%, bipolar = 25,5%, total = 30,1%) which were performed in femoral neck and trochanteric fractures, and in other orthopedical pathologies of hip joint, also good results in 95% of cases, afford authors to reccomend using this surgical intervention wider.

Клинический опыт проведения 619 протезирований тазобедренного сустава (монополярные – 44,4%, биполярные – 25,5% и тотальные – 30,1%), выполненых при переломах шейки бедра, вертельной области при различных ортопедических патологиях тазобедренного сустава, а также достигнутые положительные результаты в 95% случаях позволяют авторам рекомендовать эти хирургические вмешательства к более широкому применению.