Particularități anatomice ale nervului median în canalul carpian
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
30 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 21:41
SM ISO690:2012
URSU, Sergiu. Particularități anatomice ale nervului median în canalul carpian. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 83-85. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Particularități anatomice ale nervului median în canalul carpian

Anathomical peculiarities of the median nerve in the carpal channel

Анатомические особенности срединного нерва в карпальном канале


Pag. 83-85

Ursu Sergiu12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

The purpose of this report is to elucidate certain features of the surgical anatomy of the median nerve in the carpal tunnel. In hand surgery clinic with microsurgical techniques during the 2011-2012 was performed a study on a group of 35 patients, average age was about 40 years, patients aged 2860 years, 12 men and 23 women. In cases diagnosed and operated with carpal tunnel syndrome in 36 hands, a group of 35 patients, we used classifi cation Lantz (1977) in terms of anatomical variations of tenor branch. In 10% was identifi ed certain anatomical variations of the tenor branch in carpal tunnel. According to Lantz’s classifi cation the following categories were found: a patient with 3B, 1B and two other patients with 1C. Anatomical variations of the tenor branch of median nerve must be known by every surgeon who operates at this level.

выявление некоторых особенностей хирургической анатомии срединного нерва в карпальном канале. В клинике хирургии кисти с использованием микрохирургических техник РБТО в 2011-2012 гг. было проведено исследование группы из 35 пациентов в возрасте 28-60 лет, из которых 12 мужчин и 23 женщины. Средний возраст пациентов составил около 40 лет. При проведении диагностических мероприятий и хирургических вмешательств на 36 кистях у 35 пациентов с синдромом карпального канала мы использовали классификацию Lantz (1977) для описания анатомических вариаций двигательной ветви срединного нерва, идущей к мышцам тенара — в 10% случаев были обнаружены некоторые анатомические особенности двигательной ветви к мышцам тенара на уровне запястного канала. Согласно классификации Lantz, были выявлены следующие категории: один пациент с 3В, один пациент с 1В и два пациента – 1С. Анатомические вариации двигательной ветви срединного нерва, идущей к мышцам тенара, должны быть известны любому хирургу, оперирующему на этом уровне