Osteosinteza urgentă a fracturilor extremităţii distale a osului radial
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
30 0
SM ISO690:2012
BOROVIC, Eduard. Osteosinteza urgentă a fracturilor extremităţii distale a osului radial. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 81-82. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Osteosinteza urgentă a fracturilor extremităţii distale a osului radial

Osteosynthesis of fractures of distal extremities of the radius

Остеосинтез переломов дистального отдела лучевой кости в срочном порядке


Pag. 81-82

Borovic Eduard
 
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

A comparative analyze of methods of treatment was performed at 56 patients with fractures of distal extremities of the radius and their utilization in conditions of the Emergency Department of National Scientific Practical Centre of Emergency Medicine.

Дана краткая сравнительная характеристика методов хирургического лечения 56-ти пациентов с переломоами дистального отдела лучевой кости, оперированных в срочном порядке в условиях Департамента срочной п ом о щ и Н а ц и о нального НаучноП р а к т и ч е с к о г о Центра Ургентной Медицины.